Det byggs nu en hel del förskolor runt om i landet och många av dem utrustas med belysning från Cebe. En av de senaste är Måndalens förskola i Mjölby.

Mjölby expanderar och det är mycket barnfamiljer som söker sig till orten. Måndalens förskola är bara en av många förskolor som byggs och planeras i området.

Goda erfarenheter

Arbetet med att färdigställa Måndalens förskola pågår för fullt, inflyttning är planerad till augusti och verksamheten kommer att ha plats för ungefär 120 barn. Elinstallationerna har utförts av Anderssons El, där delägaren David Olefalk arbetar som projektledare med förskolan.

– Det här är ett parteneringprojekt tillsammans med Miljöbyggarna Entreprenad och Mjölby kommun. Projektet var uppdelat i två faser, där den första fasen bestod av att budgetera arbetet. Efter godkännande från kommunen var sedan nästa fas detaljprojektering och produktion, säger David Olefalk och fortsätter:

– Förskolan har åtta avdelningar, som var och en disponerar två grupprum och ett allrum plus andra utrymmen, dessutom storkök, matsal, personalavdelning etc. En stor del av vårt uppdrag bestod av att ta fram en belysningslösning, såväl interiört som exteriört. I fas ett, under våren 2018, tog vi fram tre olika belysningsförslag till beställaren. De valde förslaget från Elektroskandia. Det låg i mitten kostnadsmässigt, men avgörande var att man hade tidigare goda erfarenheter av Elektroskandias armaturer. Vi har installerat en hel del belysning från Elektroskandia åt Mjölby kommun, bland annat utomhus.

Snabb projektering

På Elektroskandia var utesäljaren Anders Davidsson ansvarig för projektet.

– Efter att vi fått in förfrågan tog vi fram ett förslag och projektering. Vår ljusdesigner Anna Egerborn var den som projekterade belysningen på Måndalens förskola, säger Anders Davidsson.

Under våren levererades såväl inomhus- som utomhusbelysning, totalt drygt 170 st Cebe-armaturer fördelat på 18 olika modeller.

– Utomhus var det främst annat stolparmaturen Action. Inomhus installerades bland annat ett stort antal LED-plattor Plato och armaturen Stretto, med vilken man kan skapa lysande, infällda linjer i taket, kommenterar Anders Davidsson.

– Projektet har fungerat bra och vi är nu i stort sett färdiga. Förutom belysning har Elektroskandia även levererat bland annat kabelstegar och en hel del installationsmateriel. Det fungera bra med Elektroskandia, de har ett komplett sortiment och levererar i tid. Sen är det också en stor fördel att de snabbt kan hjälpa oss med belysningsprojektering. Det märks att Elektroskandia har resurser och kan ställa upp, avslutar David Olefalk.