Bättre belysning ökar tryggheten i utomhusmiljöer. Det var också en av orsakerna till att Katrineholms kommun investerade i ny utebelysning till en vägsträcka med körbana parallellt med gång- och cykelväg. Tidigare hade det krävts ett helt nytt belysningsnät med stolpar med mera för att klara av att lysa upp bägge ytorna men Cebe kunde erbjuda en armatur med en optik, anpassad för att belysa både körbana och gång/cykelväg. En lösning som innebar stor besparing av energi- och installationskostnader för kommunen.

Göran Schlegel, Elektroskandia och Daniel Lagmyr, Katrineholms kommun.

– Det gällde en vägsträcka om cirka två kilometer där det går det parallella gång- och cykelvägar längs körbanan. Belysningen var gammal av typ högtrycks­natrium, den lyste allt sämre och många medborgare hade lämnat synpunkter på att det var otryggt att gå och cykla där, dessutom angränsade sträckan mot en skog, säger Daniel Lagmyr, drifttekniker gatljus och elljusspår i Katrineholms kommun.

Belysa körbana samt gång- och cykelväg

Elektroskandias utesäljare Göran Schlegel har under många år haft kontakt med Katrineholms kommun kring Cebe:s lösningar inom vägbelysning.

– Det var när de stod inför valet att investera i ny belys­ning till den aktuella vägsträckan som jag kontaktade Daniel. Jag berättade att vi tagit fram en lösning som innebar att man nu med en LED-armatur kunde belysa både körbana och gång- och cykelväg, säger Göran Schlegel.

Provhängde armaturer

Skillnaden mellan äldre gatljusarmaturer och nya LED-armaturer är att de äldre armaturerna spred ljuset över ett större område och kunde förutom att lysa upp bilvägen även lysa upp närliggande gång- och cykelbana. Med LED-teknik blir ljusspridningen mer exakt och armaturen skickar ljuset 45 grader framåt och bara någon grad bakåt. Det har inneburit att det krävts två armaturer, en för bilvägen och en för gång- och cykelbanan. 

Cebe-armatur med optik anpassad för att belysa såväl körbana som gång- och cykelväg

– Vår lösning innebär att vi i ett armaturhus, ST Street, monterat in två optiker, en för körbanan och en för gång- och cykelvägen, säger Göran Schlegel och fortsätter:

– Kommunen blev intresserad och vi provhängde därför fyra arma­turer på den aktuella vägsträckan för att ge dem möjlig­het att utvärdera belysningen. Resultatet överträffade förväntningarna,  det blev väldigt bra och armaturerna skickade till och med in lite ljus i skogen bredvid. Trygg­hetskänslan ökade direkt med den nya belysningen och den LED-optik i armaturen som Cebe levere­rade.

Ökad trygghet

Efter provet beställde Katrineholms kommun 25 stycken armaturer som monterades på de befintliga belysningsstolparna. Det här innebar en kostnads­effektiv lösning jämfört med att behöva köpa in och an­lägga ett helt nytt belysningsnät. En be­s­pa­ring på cirka 80 procent!

– Det här blev en perfekt teknisk och ekonomisk lösning och de boende uppskattar den nya belysningen. Vi har gått från det gamla gulaktiga skenet till vitt ljus, en skillnad som dag och natt, vilket också ger ökad trygghet. Vi har nu haft de nya armaturerna uppe i ungefär ett år och tittar nu på flera ställen i Katrineholm där vi funderar på samma lösning, avslutar Daniel Lagmyr.