I Albano pågår just nu byggnationen av ett helt nytt campusområde. Det är Akademiska Hus som uppför tre huskroppar om totalt 65 000 kvm, som ska inrymma nya universitetslokaler. Fastigheterna kommer skyddas mot brand med brandlarmet SecuriFire, från tillverkaren Securiton. Brandlarmet, som även omfattar samplande detektorer, driftsätts och detaljprojekteras av SEAL Scandinavia.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra. Det kommer innehålla utbildnings­lokaler, kontor, laboratorier m.m. Byggnationen påbörja­des 2016 och beräknas stå klart 2022. Akademiska Hus är fastighetsägare och byggherre. Skanska är byggentreprenör och Nymans Elektriska elinstallatör.

– Vi har fått i uppdrag av Nymans Elektriska att köpa in, driftsätta och detaljprojektera brand- och utrymnings­larmet, säger Anders Lindgren, säljare på SEAL Scandi­navia. Vi är ett team bestående av fyra personer från företaget som arbetar med det här projektet. Förutom jag själv är det Henrik Castenbäck, projektledare och William Eriksson och Andreas Lundqvist, som bägge är tekniker/driftsättare.

SEAL Scandinavia är en certifierad anläggarfirma för brandlarm som arbetar med helhetslösningar inom brandskydd. Från projektering, till nyinstallation, service och underhåll samt dokumentation.

Komplex anläggning

– Det gäller Albano hus 1, 2 och 4. När vi började arbeta med det här i september förra året så var omfattningen på brandlarmet inritat av konsulten ÅF, men ej fabrikat. Vi valde SecuriFire, av flera anledningar. Dels är det en komplex och stor anläggning dels är det snabba ryck som gäller och korta deadlines. Därför är logistiken viktig och det är en trygghet för oss med Elektroskandia som har det mesta på lager, säger Anders Lindgren och fortsätter:

– Det kommer bli en mycket omfattande brandlarms­anläggning bestående av 6 st brandlarmscentraler Securi­Fire 3000, 3000 st detektorer, 130 st larmknappar, 900 st larmdon och 170 st adressenheter. Dessutom kommer vi ha 6 st samplande rökdetektorer i ljusgårdarna där det är högt i tak och därigenom svåråtkomligt för service av vanliga detektorer. Vi är mitt uppe i projektet nu och ropar av materiel från Elektro­skandia husvis och våningsvis.

Helt digitaliserat projekt

En nyhet för SEAL Scandinavia var att Skanska kräver att all dokumentation i projektet ska vara digital.

– Ja, det betyder att vanliga pappersritningar är ett minne blott. Istället går alla inblandade i projektet nu omkring med läsplattor för att hålla sig informerade. Då vi inte jobbat till 100 procent digitalt tidigare så kändes det först som ett problem. Men sen antog vi utmaningen och vi förstod snabbt att vi måste ha ett lämpligt verktyg för att klara den digitala hanteringen. Vi har därför utvecklat en egen app, som alla inblandade i brandlarmet nu använder. Med hjälp av appen slipper vi mycket handpåläggning och kan även minska mängden fel på grund av den mänskliga faktorn, säger Anders Lindgren.

Utvecklat egen app

I appen har alla som arbetar med projektet sin egen identitet. Man kan se när och vad som installerats och av vem. Installatören skannar den QR-kod som finns på knappar, detektorer etc. och dessa serienummer kopplas sen till ritningen. Tidigare har detta arbete gjorts manuellt för hand. Appen känner av vilken produkt det är, installatören tittar på ritningen och skriver in sektion, adress och eventuellt utgångsnummer och trycker spara.

– All data som skannats in skickas till oss och vi kan göra en synkronisering och se så att rätt serienummer är kopplat till rätt adress. Det är första projektet där vi använder oss av appen men responsen från alla inblandade är mycket positiv. Den digitala hanteringen innebär en stor effektivisering av projektet. 

– En annan utmaning med det här projektet är storleken, att det pågår under flera år och att logistiken är viktig. Sen gäller det också att ha ett systemtänk kring brandlarmet, när det gäller adressering, ta fram styrlistor och projektering. Så planeringen av jobbet kräver en hel del. Inte minst omfattningen och komplexiteten av projektet gör att det känns bra att ha en så trygg och kompetent samarbetspartner som Elektroskandia i ryggen, avslutar Anders Lindgren.