Från vänster: Oscar Nilsson, August Nyberg, Peter Eriksson, Tobias Karlsson, Fredrik Nordin och Joachim Ejremar.

Sandström Nätentreprenad är en uppstickare i branschen, som satsat på att ha allt under ett tak – från projektering och schaktning till installation. Satsningen har visat sig lyckosam och företaget har haft en kraftig tillväxt. För att få reda på mer om bakgrund och framtidsplaner fick vi tillfälle till en intervju med Markus Wässman, delägare och fiberansvarig samt Eric Nilsson, affärsområdeschef nätdesign.

Berätta hur det startade

Markus Wässman – Vi startade Sandström Nätentreprenad AB 2010. Till att börja med jobbade vi med olika stadsnät, sen har det rullat på allt fortare och vi har idag ett nära samarbete med de flesta större aktörer. Vi har stort fokus på fibermarknaden. Det är här de stora affärerna ligger idag och det sker en kraftig utveckling på området. Våra största kunder idag är Telia Skanova och IP-Only.

IMG_3348_2_200Hur ser ert erbjudande ut?

M.W. – Vår målsättning har hela tiden varit att bygga med kvalitet och med egen personal. Vi vill ha kontroll över hela produktionen ”från ax till limpa”. Vartefter volymerna växte tog vi därför beslutet att dela upp verksamheten i tre separata bolag, då det krävs så olika kompetenser i de olika momenten inom ett fiberprojekt. 2013 startade vi FBS Installation AB, som gör kundinstallationer av fiber från skåp till hus och lägenheter. Här är det bland annat fråga om mycket administrativt arbete och kontakt med slutkunder. 2014 grundade vi, tillsammans med Eric Nilsson, NDN Nätdesign AB som arbetar med den mjuka sidan, projektering, projektledning, byggledning och dokumentation. Det är Sandström Nätentreprenad som gräver och bygger fibernätet samt har kontrakt med kunderna, men anlitar FBS Installation och NDN Nätdesign för de olika delmomenten i projekten. På så sätt kan de som är ansvariga inom respektive område fokusera på det till hundra procent. Det här har visat sig vara en mycket lyckosam lösning för oss. Att ha verksamheten uppdelad på tre olika bolag ger oss flexibilitet och varje bolag arbetar även med externa kunder inom respektive område.

M.W. – Vi är lite unika med att kunna ta hela projekten med egen personal. Totalt inom de tre bolagen är vi idag 115 anställda. Vi har idag personal inom alla yrkeskategorier för att bygga en komplett anläggning. Det ger oss möjlighet att kvalitetssäkra de uppdrag vi utför på bästa sätt.

IMG_3348_3_250Hur har utvecklingen varit för företagsgruppen?

M.W. – Vi har haft en kraftig tillväxt, det senaste året ökade vi cirka 40 procent jämfört med året innan och omsättningen 2015 blev strax över 100 miljoner kronor. Vi blev också utsedda av Dagens Industri till ett av förra årets Gasellföretag i Sverige. Det är en utmärkelse som tillfaller företag som lyckats växa snabbt och med bra lönsamhet.

IMG_3348_4_200Arbetar ni över hela Sverige?

Eric Nilsson – Vårt starkaste fäste är Stockholm men vi tar projekt över hela Sverige. Just nu bygger vi ett fibernät för 1500 hushåll i Skåne. Vårt största projekt just nu är på Värmdö, utanför Stockholm, där vi drar fram fiber till 4000 hushåll. Det är här fråga om 13 mil luftkanalisation att hänga.

Berätta om samarbetet med Elektroskandia

E.N. – Vi har samarbetat med Elektroskandia under många år. De förser oss med allt vi behöver, som duct, kabel etc. Det fungerar jättebra. De är lyhörda för våra önskemål och vi har bra kontakt. Leveranserna är pålitliga och deras butiker ger bra tillgänglighet när vi behöver komplettera.

Hur ser ni på framtiden?

 Simon Jansson, Erik Nilsson och Markus Wässman.


Simon Jansson, Erik Nilsson och Markus Wässman.

E.N. – Även om det just nu är stort fokus på fiberutbyggnaden så är vi medvetna om att marknaden kommer att mättas framöver och förändras. För att skapa oss en bredd arbetar vi därför också med bland annat elnätsjobb samt fastighetsnät på höjden till lägenheter och även företagsanslutningar. 5G är också en marknad som kommer och som är intressant för oss. För NDN Nätdesign tror vi även det finns stora möjligheter med konsultuppdrag på den internationella marknaden.

M.W. – En utmaning för oss är att fortsätta växa i takt med att marknaden ökar. Vi vill växa, men med bibehållen lönsamhet och kvalitet. Man kan säga att vi vill ha organisk tillväxt, men med upptempo.