Intresset för att investera i elbilsladdare ökar explosionsartat, inte minst från bostadsrättsföreningar. En förening som tagit steget är Brf Liljeholmsberget i Stockholm, som under våren lät Elcentralen C & E installera 20 stycken Garo laddbox Twin i garaget.

En starkt bidragande orsak till det stora intresset är utan tvekan möjligheten att få statligt stöd med upp till 50 procent av kostnaderna för investeringen.

– Vi blev uppmärksammade av vår fastighetsförvaltare Rubin Facilitets­service att vi nu kunde få statsbidrag för att installera elbilsladdare. Allt fler av våra medlemmar köper el- eller hybridbilar och fler lär det bli så det kändes rätt tid att titta över det. Vi lät därför fastighetsförvaltaren ta in en offert på vad det skulle kosta att installera 20 stycken laddboxar och där­efter skickade vi in ansökan om bidrag till Naturvårdsverket, säger Hans Lundin, vice ordförande Brf Liljeholmsberget.

Bidrag från Naturvårdsverket

I början av året fick föreningen besked om att de skulle få ett bidrag på 448 000 kr till projektet.

– Att vi hade möjlighet att få bidrag gjorde att vi direkt tog ett så stort antal laddboxar. Annars kanske vi nöjt oss med ett färre antal. Totalt har vi 80 platser i garaget varav hälften nu är utrustade med laddbox, säger Hans Lundin.

Rubin Facilitetsservice anlitade Elcentralen C & E för installationen. Företagen har samarbetat i olika projekt under 16 års tid.

– Vi satte upp några laddboxar hos andra kunder redan 2015, men då var det myc­ket strul och handpåläggning innan man fick allt att fungera. Nu har utvecklingen gått framåt och idag är produkterna på en helt annan nivå. Vi har valt att arbeta med laddboxar från Garo och Ensto, de har kompletta sortiment, produkterna är lätt­installerade och driftsättningen går fort, säger Erik Sandin, Elcentralen C & E AB.

Lastbalansering

Erik Sandin kontaktade Joel Eriksson, teknisk innesäljare på Elektroskandia, för att få en offert på Garos laddboxar.

– Jag har jättebra kontakt med Joel som ger oss support i alla lägen. Det skiljer inte så mycket i pris mellan olika grossister och då blir leveranssäkerheten och den personliga kontakten avgörande faktorer. Därför blir det ofta Elektro­skandia, säger Erik Sandin.

Totalt var det fråga om 20 stycken laddboxar Garo Twin för dubbla laddpunkter (40 fordon), tre energimätare samt ett antal RFID-taggar. RFID-taggarna är personliga och används av de som har elbilar i garaget när de ska ladda. 

– Garaget har tre våningsplan och anläggningen fungerar så att det finns en Garo Twin masterbox på varje plan och dessutom 17 stycken Garo Twin slavboxar. Helt avgörande för att det ska fungera på elnätet och att man ej ska riskera säkringar är att systemet har lastbalansering. Garos ladd­boxar är förberedda för dynamisk lastbalansering och för att aktiveras behövs externa Modbus energimätare installeras. Vi har installerat tre stycken direkt­mätande energimätare 63A, en för varje kluster och en övervakande trafo energimätare på inkommande 350A elmatning i elrummet. Systemet känner av hela fastighetens elförbrukning och anpassar laddeffekten därefter, vilket gör att fastighetens huvudsäkring aldrig kan överbelastas. Ju fler bilar som laddas samtidigt desto långsammare laddning, säger Erik Sandin och fortsätter:

– Allt levererades av Elektroskandia i mars, installationen gick sen planenligt och i början av maj var anläggningen i drift. Jag vill passa på att framhålla våra övriga samarbetspartners i projektet, Independent Base, Milotelle Elek­triska och Lennströms Elektriska. Tack vare dessa företag hade vi möjlig­heten att ta oss an ett så här stort projekt.

Webbaserad mätinsamlingstjänst

Systemet är också försett med molntjänsten G-Cloud, Garos webbaserade mätinsamlingstjänst. Tjänsten ger överskådlig laddövervakning, RFID-hantering, information om energiförbrukning, användar- och period­statistik, rapporter och betalningsunderlag för Garo laddbox.

– Under året kommer vi ha ett fast pris per laddplats i garaget där elförbruk­ningen ingår, men från och med nästa år överväger vi att ha ett fast pris på laddplatsen plus den faktiska förbrukningskostnaden. Med hjälp av G-Cloud kan vi ha kontroll på detta. Så långt är vi nöjda med systemet och vår investering. I och med att antalet elfordon väntas öka kraftigt framöver så känns det helt rätt att vi nu gjorde denna satsning, avslutar Hans Lundin.