Hallå där! Sven-Göran Svensson VD för Great Security.

Berätta om Great Security. Vilka är ni?
– Vi är ett expansivt bolag med målet att vara den mest intressanta säkerhetsaktören för både kunder och med­arbetare. Företaget grundades 2007 och har på kort tid vuxit till en av de största aktörerna på den svenska marknaden, så vi är på god väg mot målet. De senaste åren har flera lokala entreprenörsdrivna säkerhetsbolag införlivats i organisationen.

– Vi erbjuder säkerhetslösningar inom ett stort spann och tar fram unika lösningar som passar varje enskild kund. Vi tillhandahåller allt från trygghetssensorer för vårdboenden och tjänster inom brandsäkerhet till olika sorters passersystem, lås- och mekaniklösningar, enskilda säkerhetssystem samt helhetslösningar inom säkerhetssystem för exempelvis retail-segmentet eller rikstäckande kunder. Vi har även egna säkerhetsbutiker runt om i Sverige där vi erbjuder rådgivning, materialleveranser samt nyckel- och cylindertillverkning.

Hur mår säkerhetsbranschen i dag i stort?
– Branschen mår bra, men det är stor brist på kompetent och erfaren arbetskraft. 

Hur ser arbetsmarknaden ut idag inom branschen?
– Mycket bra. Branschen behöver betydligt fler säkerhets­tekniker.

Ni kommer tillsammans med Lärande i Sverige via Realgymnasiet att starta en ny gymnasieutbildning med start hösten 2020 i Linköping. Hur föddes idén? 
– För att vara en relevant aktör i säkerhetsbranschen behöver vi de bästa medarbetarna. Vi driver redan i dag en medarbetarutbildning inom vårt kompetensprogram Great Academy, där vi utbildar våra ledare. Detta blev därför ett naturligt nästa steg i den utvecklingen. Branschen är i stort behov av att det kommer in nya, unga människor. Ett sätt att bidra till denna tillväxt är att nå unga människor redan när de ska göra sitt val till gymnasiet.

Vad kommer utbildningen att betyda för Great Security?
– Förhoppningen med utbildningen är att vi får nya duktiga medarbetare till bolaget. Säkerhetsbranschen växer och det är viktigt för oss att se att det finns en relevant utbildning som kan leda till fler passionerade medarbetare hos oss på Great Security.

Hur många nya medarbetare räknar ni med rekrytera från skolan? Hur långt framåt sträcker sig er plan?
– Vi börjar med den första kullen hösten 2020 och planen är sedan att fortsätta på fler orter om detta faller väl ut. Great Security Säkerhetstekniker är en lärlingsutbildning. Eleverna går El- och energiprogrammet där de under det första året läser ett skolförlagt basår. I årskurs 2 och 3 går sedan eleverna ut i bransch där de fortsätter som lärlingar. 

– Utbildningen är en bred utbildning där eleverna läser fyra specialinriktade kurser; brandlarm, inbrottslarm, inpasseringssystem och kamerasystem. Efter avslutad utbildning kan eleverna bland annat arbeta med planering, installation och service av olika typer av säkerhetssystem, exempelvis som säkerhetstekniker, larmtekniker och låstekniker. 

Eleverna erbjuds 6 månaders anställning hos er efter studen­ten. Får de söka sig någon annanstans, trots att de gått som lärlingar hos er?
– Ja absolut, men vi hoppas naturligtvis att vi kan ta så väl hand om dem att de vill vara kvar hos oss.

Eleverna gör all sin lärlingstid hos er. Vore det inte bättre om de fick gå som lärling hos flertalet olika bolag?
– Vi vill naturligtvis att dom ska bli en del av oss. Att de ska bli “Great” som vi säger, alltså passionerade, ansvarsfulla och intelligenta.  

– Vår förhoppning är att de ska trivas så bra hos oss att de vill stanna kvar. Det kan vi bara lyckas med om de får göra lärlingstiden hos oss. 

Vilka behov finns i branschen och var är behoven som störst?
– Jag vill påstå att det finns behov i samtliga delar, dock är medel­åldern högre gällande låstekniker och här kommer behovet vara extra stort framöver. 

– Det största hindret för att branschen ska växa är just bristen på utbildad, kunnig personal. Vi ser tydligt hur det framöver kommer att bli en av de största utmaningarna framöver, att tillgodose behovet som finns gällande kompetens.

Hur ska branschen hantera framtida utmaningar?
– Vi måste vara lyhörda på våra kunders önskemål och behov, samtidigt som vi måste ligga i täten med ny teknik.

Vad ligger närmast i tiden för Great Security, utöver att starta gymnasieutbildning?
– Vi kommer att fortsätta med det vi gör, att leverera de bästa säkerhetslösningarna till våra kunder. Men vi kommer också att fortsätta evolvera och särskilt fokusera på utvecklingen av våra digitala tjänster samt ta fram nya lösningar. Det är ett måste för att kunna ligga i framkant i branschen.

Vad går säkerhetsbranschen för framtid till mötes?
– Det finns mycket stora möjligheter inom branschen, efter­frågan på säkerhet i olika former kommer att vara fortsatt hög. Där ser vi inte alls någon framtida minskning, snarare tvärtom.

Great Security
Great Security grundades 2007. Företaget har haft en stark tillväxt och de senaste åren har flera lokala entreprenörsdrivna säkerhetsbolag införlivats i organisationen. I dag har företaget 400 anställda fördelade på 24 kontor samt 18 butiker som finns runt om i landet. Förra året omsatte de 650 miljoner kronor. Great Security är en certifierad anläggarfirma för brandlarm, inbrottslarm, CCTV samt låsanläggningar. De är även ISO-certifierade inom miljö och kvalitet.

Hösten 2020 startar Great Security i samarbete med Lärande i Sverige via Realgymnasiet en ny gymnasieutbildning i Linköping. Eleverna kommer att gå El- och Energiprogrammet där de under andra och tredje året går som lärlingar hos Great Security. Ambitionen är att utbildningen på sikt ska erbjudas på flera orter i Sverige.