Vad jobbar ni med inom ABB Electrification?
– Vi skapar säker, smart och mer hållbar elektrifiering av industrier, byggnader, hem och infrastruktur. Vi har branschens största utbud av låg- och mellanspänningslösningar. I vårt sorti­ment ingår bland annat låg- och mellanspänningsställverk, lågspänningsprodukter, fordonsladdare och kabelskåp. Vi har också energismarta lösningar för elnät, kommersiella fastigheter och smarta hem samt en bred serviceverksamhet.

Hur mår branschen inom ert skrå i dag?
– Mycket händer inom området elektrifiering. För att skapa ett fossilfritt Sverige 2045 behöver vi elektrifiera bland annat indu­strin och transportsektorn i ett snabbt tempo. Dessa står för mer än 60 procent av Sveriges koldioxidutsläpp tillsammans. Personbilar och stadsbussar elektrifierar vi redan i rasande fart, och vi kommer se elektrifieringen av gruvfordon, lastbilar, färjor och inrikesflyg också öka kraftigt. Dessutom behöver vi hushålla bättre med vår energi. Behovet av energieffektiva produkter och lösningar i byggnadssektorn och industrin ökar kraftigt. 

Om allt går enligt planerna tar Hitachi över ABB Power Grids i juli 2020. Hur förbereder ni er inför försäljningen?
– Vi är just nu i full färd med att skapa två starka bolag, bägge världsledande inom sina respektive områden och som er­bjuder lösningar som är centrala för att svara upp mot de utmaningar vår omvärld står inför. Samtidigt finner våra kollegor på Power Grids ett nytt hem hos Hitachi, där nya möjligheter väntar. 

Vad kommer förändringen att innebära för er?
– Vi har fyra affärsområden med ett starkt erbjudande som bygger ABB:s framtid. Tillsammans med alla duktiga med­arbetare kommer vi att driva ABB Sverige framåt som ett lag och skapa tillväxt.  

Vilka positiva konsekvenser får förändringen?
– ABB kommer att bli än mer fokuserat på automation och digitalisering, där våra fyra starka affärsområden utgör rygg­raden för ABB:s framtid.

Vilka blir utmaningarna?
– De största utmaningarna ser jag är inom transportsektorn där vi måste sänka koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030, framför allt genom elektrifiering. Här har vi en stor utmaning tillsammans. En annan utmaning är att ersätta 60 TWh kärnkraft, med upp mot 100 TWh förnyelsebar energi, framför allt vindkraft. ABB kan bidra med produkter och lösningar för detta. 

Hur ser ert arbete ut inom eMobility?
– ABB arbetar främst med laddinfrastruktur för bilar, bussar och tunga fordon. Laddarna kan vara med AC- eller DC-drift och med ett antal effektlägen som styr hur snabbt laddningen går, under förutsättning att fordonet kan ta emot det. ABB arbetar också med nätstationer och batterilager som kan behövas i anslutning till en laddstation.

Hur har utvecklingen inom eMobility sett ut de senaste fem/tio åren?
– Tillväxten har gått oerhört snabbt. Fordonstillverkarna och leverantörerna av laddinfrastruktur-lösningar har påbörjat en resa att bli mera synkade.

Hur ser du på framtiden för eMobility?
– Vi förutser en fortsatt stark tillväxt. Vi är bara i början när det gäller elektrifiering av fordon. För att få en fossilfri transport­sektor för både människor och gods kommer det att krävas både teknisk utveckling och beteendeförändringar. Det som i dag kan ses som en vision kan mycket väl vara verklighet inom bara några år.

Vilka är utmaningarna respektive möjligheterna?
– Det handlar främst om takten inom teknikutvecklingen, standardisering, tillgång på effekt men också beteende och tillit till ny teknik. I takt med elektrifieringen krävs till exempel också ett kompetensskifte för många yrkesgrupper när vi går från fordon med förbränningsmotorer till elektriska drivlinor och batterier som ska laddas istället för att tankar ska fyllas med drivmedel. 

ABB har levererat laddningslösning för bussar i Göteborg. Hur ser utvecklingen ut hittills inom det området?
– Vi har både levererat och har stora leveranser av laddlösningar framför oss. På de busslinjer som hittills är i drift är det oerhört positiv respons från såväl passagerare som chaufförer. Det är ingen tvekan om att efterfrågan kommer att öka när det gäller elektrifiering av stadstrafik. ABB är nu också en av medlemmarna i ElectriCity i Göteborg vilket ger oss ytterligare möjligheter att ta tekniska kliv med våra samarbetspartners inom området. 

Hur ser laddinfrastrukturen ut för tyngre fordon i Sverige? I Europa?
– Övergången har påbörjats och rent tekniskt ser det lovande ut. Även här är det en stor omställning och det innebär stora investeringar för åkare. Men det är även en fråga om att bygga ut infrastrukturen och få tillräckligt med el fram till de stora vägarna.

Vilka är utmaningarna?
– Utmaningen är att få till ett effektivt samspel mellan många aktörer i en intensiv period av teknikutveckling, för att göra en kort sammanfattning. 

I takt med att samhället blir allt med elektrifierat; kommer elen att räcka till?
– Alla i branschen jobbar hårt med att göra produkterna energieffektivare samtidigt som vi använder el i allt fler utrustningar och sammanhang. Genereringen kommer allt mer från fossilfria alternativ som sol och vind och även där går teknikutvecklingen mycket snabbt. Vi ser mycket positivt på utvecklingen men ser ett stort behov av att stärka upp dagens elnät för att klara av att hantera förnybar energi och en ökad efterfrågan på el — här kan vi hjälpa elnätsbolagen med våra produkter och lösningar.

ABB
ABB är ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. Med säte i Zürich, Schweiz, sysselsätter företaget 144 000 personer och verkar i mer än 100 länder. I Sverige har ABB ungefär 7 800 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Affärsområdet Electrification erbjuder ett fullständigt sortiment genom hela elvärdekedjan. I affärsområdet ingår affärsenheterna Smart Buildings, Control Products, Kabeldon, Distribution Solutions och Svensk försäljning. Electrification i Sverige är cirka 650 medarbetare och har försäljning på 11 orter och tillverkning i Västerås, Alingsås och Kungsbacka.