Hallå där!

Erik Landauf Ordförande Svensk Automation

Hur kan man kort beskriva uppdraget för Svensk Automation?

– Vi är en branschorganisation för företag inom automationsbranschen. Idag har vi 31 medlemmar, företag som arbetar med fastighetsautomation, industriautomation och processautomation. Våra övergripande verksamhetsområden och nyttor är att stärka branschen och profilera automation samt förmedla kunskap om branschen, internt och externt. Vi har gemensamma avstämningar och bygger nätverk. Svensk Automation tar också fram marknadsstatistik, sörjer för kompetensförsörjning och har omvärldsbevakning, inte minst när det gäller lagar och regler.

På vilket sätt bidrar ni till en ökad tillväxt inom automationsbranschen?

– En svår fråga att svara på eftersom det är medlemmarna i sig som står för tillväxten. Branschföreningens roll är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor så som lagstiftning och regelverk. Vi bidrar till tillväxt och kännedom om branschen genom att vara delaktiga i branschrelaterade mötesplatser, det vill säga mässor, seminarier etc. samt delta i och påverka den offentliga debatten.

Vilka ser ni som branschens största utmaningar?

– Det är utan tvekan kompetenstillförseln. Branschen saknar ett stort antal kompetenser, inte bara ingenjörer, och vi är engagerade i debatten kring bristen på utbildningsmöjligheter för att på så vis påverka politiska beslut.

Vilket är det största hindret att starta och driva det stora antal företag som branschen behöver de närmaste åren?

– Att hitta rätt kompetenser. Jag tror att entreprenörskapet finns. Sverige har duktiga entreprenörer inom automation, men att få idéer att förverkligas och kommersialiseras kräver medarbetare med rätt kompetens.

Ett sätt att tillvarata möjligheterna är att locka fler unga och flickor till automationsbranschen. Vilka lösningar ser ni som viktigast för att lyckas med det?

– Yrkeshögskolor med riktade utbildningsplatser är ett sätt att öka på antalet studenter inom automation och vi arbetar aktivt med att stötta dessa utbildningar och kvalitetssäkrar även innehållet i utbildningarna så studenterna efter examen har den kompetens som behövs och efterfrågas ute på marknaden. Branschen har även ett eget ansvar för att öka intresset för teknik och automation. Vi som förening och som medlemmar måste vara goda exempel och engagera oss i våra ungdomars utbildningsval och genom att ”tala väl” om yrkena inom branschen så ungdomarna får upp ögonen för vår bransch. Det är ”hippt” att vara ingenjör inom automation!