Framtidens bil – Självkörande, elektrifierad och uppkopplad

Framtidens bil är självkörande, elektrifierad och uppkopplad, full med smarta lösningar som skapar ett säkrare fordon samt bekvämare resa. Det tror Mazdak Haghanipour, teknisk specialist samt ansvarig för laddinfrastruktur och servicemarknad hos branschorganisationen Bil Sweden. Men vägen dit går via flertalet utmaningar, som laddinfrastruktur, brist på jordartsmetaller och bristande elförsörjning.

Mazdak Haghanipour
Teknisk specialist Bil Sweden

Vilka är Bil Sweden?
– BIL Sweden är den svenska branschorga­nisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Våra medlemmar står för cirka 95 procent av Sveriges nybilsförsäljning. 

Vilka områden och projekt driver ni?
– Vårt arbete går ut på att visa att bilen behövs och att fordonen är en självklar del i det hållbara samhället där klimat, miljö, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum. Med det sagt så driver vi projekt inom långsiktiga och hållbara mobilitets- och transportlösningar.

Vilka är era hjärtefrågor?
– För oss är det viktigt att nya fordon ska vara så energieffektiva som möjligt och att fossila bränslen kan fasas ut och ersättas av för­nybara drivmedel och el. Vi arbetar också för att öka trafiksäkerheten med målet att nya fordon ska vara olycksfria samt att skapa en fordonsmarknad med effektiva mobilitets- och transportlösningar som ger ökad tillgänglighet, tillväxt och konkurrenskraft. 

Vilka branschfrågor är i ropet just nu?
– Det finns tre stora förändringar som sker samtidigt i branschen just nu. Det är elektrifi­ering, digitalisering och automatisering. Det vill säga att fler fordon går över till att drivas på el, fler fordon blir uppkopplade och tillverkarna skickar ut uppdatering over-the-air samt att fler fordonstillverkare tittar på hur man kan auto­matisera funktionerna i fordonet till den grad att fordonet mer eller mindre blir självkörande. 

Hur har utvecklingen sett ut vad gäller typ av fordon inom bilbranschen?
– När jag testade min första elbil 2010 så var den liten och plastig. Den hade två säten, den hade ingen AC, ingen servo och man kände sig inte så säker i den. Den gick ändå 16 mil, men då var man tvungen att stänga av radion och värmen och sitta med tjocka vinterkläder på sig och köra. Idag så har vi elbilar som går upp emot 50 mil i verklig körning och är fullt jämförbara med konventionella bilar som vi är vana vid. Elektrifieringen är den största förändring­en som skett i bilbranschen de senaste 100 åren. Självklart arbetas det på andra tekniker i våra fordon också. Exempelvis blir fordonen säkrare och säkrare för varje år, mycket tack vare införandet av aktiva säkerhetssystem som förebygger olyckor. 

Hur ser trenden ut vad gäller elbil kontra ladd­hybrid?
– Sverige har ju historiskt varit ett ”laddhybrid­land”. Det vill säga att vi sålt fler laddhybrider än elbilar. Fördelning låg länge på cirka 70 % laddhybrider och 30 % elbilar. Men trenden har vänt och fördelningen är numera 50/50. Vi tror att det beror på att fler vågar ta steget över till att köra helt på el i och med att räckvidden på elbilarna ökat, samt att priserna på rena elbilar sjunkit. Laddhybrider är en övergångsteknologi och fungerar som en inkörsport till elbilar innan laddinfrastrukturen blivit tillräckligt utbyggd.

Vilka utmaningar har bilbranschen i stort just nu?
– Som många andra branscher, så har även fordonsbranschen drabbats av den senaste tidens turbulens. Det hela startade väl med pandemins påverkan på produktionen. När väl produktionen kom igång skapades logistiska utmaningar samt brist på halvledare och andra komponenter. Resultatet är att våra medlem­mar har välfyllda orderböcker men långa leveranstider på vissa modeller. 

– Tittar man på exempelvis halvledarbristen så försöker man hantera den genom att minska på antalet halvledare i fordonet eller att leverera bilen utan exempelvis dragkrok, och istället montera den vid ett senare tillfälle. 

Andelen elbilar växer just nu. Vilka ut­­man­ingar ser ni väntar runt hörnet?
– Antalet elbilar har växt exponentiellt och kommer att fortsätta göra det även framöver, inte bara i Sverige, utan över hela världen. Det finns prognoser om att batteripriserna kan komma att öka på grund av att världen inte har tillräckligt många batteritillverkare samt att det kan komma att bli brist på vissa typer av jordartsmetaller som behövs i batterierna. Men detta är ingenting som vi eller våra medlemmar ännu har känt av. 

Vilka insatser behöver göras när det kommer till laddinfrastruktur?
– Laddinfrastrukturen är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sina högt uppsatta klimatmål och den absolut viktigaste laddningen är den som görs hemma över natten eller på arbetet under dagen. Har man inte möjlighet att varken ladda hemma eller på jobbet så är det en stor utmaning att köra eldrivet. Idag byggs det en hel del publik laddinfrastruktur men utbyggnaden hänger inte med i samma takt som elbilar och laddhybrider ökar, vilket har flera orsaker. Dels så är det långa ledtider på att få bygglov eller på kapacitetsförfrågan, dels har markägarna börjat höja priserna när de ser vilken attraktiv mark de äger. Men det behöver också bli enklare att hitta till laddstationer samt starta, stoppa och betala för sin laddning. Det här är utmaningar som vi behöver lösa för att elektrifiering ska komma igång på riktigt.  

Hur kommer transportsektorn utvecklas framöver vad gäller vägtransporter?
– När nu fordonsbranschen ställer om till elektrifierade, uppkopplade och automatiserade fordon så blir bilen mer konkurrenskraftig än någonsin. Att kunna åka från A till B, helt utsläppsfritt, bara genom att knappa in önskad destination är ju visionen som vi är på väg mot. Detsamma gäller tunga transporter. Vi har redan idag tester med förarlösa lastbilar i Sverige, så tekniken är inte så långt bort som man tror.

– Jag tror att detta kommer påverka många marknader framöver. Tänk dig att du sitter hemma och klickar hem en röd tröja i storlek M. Två timmar senare står ett förarlöst fordon utanför dig med den önskade tröjan men också tre andra plagg som matchar din röda tröja. Självklart finns din önskade tröja i storlek L också i fordonet, det blev ju faktiskt lite mycket choklad över julen. Du tar vad du behöver och ditt betalkort är ju redan registrerat sen tidigare. Så det är bara kliva ut från fordonet och hem och testa dina nya kläder!

Vilka utmaningar har transportsektorn när det kommer till elektrifieringen av bilflottan?
– Utmaningarna är just att få till en fungerande och nationellt täckande laddinfrastruktur samt att kunna utvinna tillräckligt med jordarts­metaller till alla de litium-jonbatterier som kommer att behövas framöver. Här blir också återvinning en viktig del. Både när det gäller batteriet, och själva fordonet. Kopplat till ladd­infrastrukturen och något som är på tapeten just nu är Sveriges elförsörjning. Kommer Sverige kunna producera tillräckligt med el när det behövs och få ut den dit den behövs? När det gäller laddinfrastrukturen finns det ju smart teknik för att lösa vissa delar av problemet.  

Vad behövs för att hantera dessa ut­maningar?
– Vi behöver långsiktiga spelregler och hållbara satsningar från politiken. Politikerna måste visa att de menar allvar med Sveriges högt upp­satta klimatmål. Ska vi nå målet behövs också förutsättningarna för det. 

Hur kommer framtidens bilpark i Sverige se ut om tio år, tror ni?
– Sveriges bilpark kommer bestå av moderna, uppkopplade, säkra fordon som helt eller delvis är självkörande. Fordonen kommer till stor del vara elektrifierade, rena batteribilar eller vätgasfordon. Men här finns också plats för andra drivmedel som exempelvis olika typer av biodrivmedel.

BIL SWEDEN
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. De 32 medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 95 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är fordon en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.