Du är ny på jobbet. Hur känns det?
– Det känns spännande! Jag har jobbat på SEG i snart fem år så jag kan verksamheten, men som VD är jag färsk. Det känns som en rolig och intressant utmaning.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är uppvuxen i en småföretagarfamilj och har en utbildning som ekonom i botten men de senaste 20 åren har jag jobbat med produktdata och system för produktdata. Jag var till exempel ansvarig på Lidl för de system som hanterade produktdata under etableringen i Sverige. Innan jag började på SEG var jag ansvarig för Dahl´s produktdata-avdelning och deras PIM-system. (Product Information Management).

Vilka är dina hjärtefrågor i din nya roll?
– Det pratas mycket om digitaliseringen av byggbranschen och vi som har jobbat ett tag med produktdata har sett hur utvecklingen har gått framåt de senaste åren inom det området. Att bidra till att informationsflödet utvecklas och att öka effektivi­seringen i alla led är nog den viktigaste frågan för oss just nu.

Vad känner du är dina största utmaningar i din roll som VD?
– Vi lever i en värld där utvecklingstakten ökar hela tiden. Att leda en ”institution” som SEG i ett förnyelsearbete där tradition och nytänkande ska kombineras är nog den största utmaningen. Det är ju också en speciell situation i en branschförening där medlemsföretagen är konkurrenter. Detta leder i princip aldrig till några problem men man måste ha det i bakhuvudet hela tiden.

Vilka är Sveriges Elgrossister?
– SEG är en branschorganisation med de fem ledande elgrossisterna som medlemmar. Vår huvudverksamhet är att vi driver E-nummerbanken som är en produktdatabas för de elprodukter som säljs via grossistledet. E-nummerbanken innehåller information, bilder och dokument för cirka 320 000 produkter från omkring 600 leverantörer. SEG sammanställer även branschstatistik för medlemsföretagen varje månad. Utöver detta driver vi bland annat ETIM Sverige som ansvarar för ETIM-modellen i Sverige.

Hur är er organisation uppbyggd?
– Vi är totalt tre anställda på SEG. Cirka 80 procent av vår tid går åt till att driva E-nummerbanken. Vi har just flyttat till nya lokaler vid Skanstull i Stockholm.

Vilka är era största utmaningar?
– SEG med hjälp av medlemsföretagen måste säkerställa att informationen i E-nummerbanken är relevant och håller hög kvalitet. Kraven på information ökar hela tiden från alla aktörer i branschen. Det ska vara självklart att vända sig till SEG och E-nummersök när man söker information om elprodukter även i framtiden.

Hur mår elbranschen i stort?
– På det stora hela tror jag att elbranschen mår bra. Elbranschen är nog en av de branscher som är viktigast för att nå de miljömål som politikerna har satt upp för de närmaste decennierna. Det kommer att vara fokus på klimatsmarta installa­tioner, utsläppsfria fordon och effektiv eldistribution under överskådlig tid. Branschen har stora möjligheter att expandera och ta en stor roll i klimatarbetet.

Vilka utmaningar har elbranschen de kommande åren?
– Det finns utmaningar på flera områden. Inte minst de krav som kommer från både global, europeisk och svensk politik kring miljöfrågorna. Det finns i dag inga färdiga lösningar för att uppfylla alla mål som är uppsatta inom det området. Jag tror också att det finns anledning att se över affärsmodeller och prisstrategier.

Vilka frågor lägger ni störst fokus på just nu?
– Vi har under de senaste tre till fyra åren sett en enorm ökning av berikningsgraden i E-nummerbanken. De produkter som uppfyller våra krav på information har under den perioden ökat med 180 procent.

– De indikationer vi får nu från de företag som nyttjar infor­mationen är att nästa fokusområde är datakvaliteten. Vi har planer på att intensifiera utbildningen av användarna i E-nummerbanken under året. Nuvarande situation med krav på social distans gör att vi får lösa det på andra sätt än fysiska utbildningar. Vi har alltså anledning att tänka nytt och använda digitala lösningar på ett annat sätt än tidigare.

Hur har ert skrå inom elbranschen utvecklats de senaste tio åren?
– Vårt skrå är framför allt produktdata och informations­processer. Att ha ordning och reda på sin produktdata är i dag en förutsättning för till exempel en effektiv e-handel. Möjligheten att söka efter produkter och filtrera resultatet i en webbshop är ett direkt resultat av att systemen för detta har utvecklats. Framför allt har detta skett de senaste tio åren då smartphones och surfplattor har blivit var mans egendom. För tio år sedan var Excel och SEGEL-filen det sätt som de flesta leverantörer och grossister använde. Nuförtiden är de flesta av våra medlemsföretag uppkopplade mot E-nummerbanken via API och tankar information därifrån direkt till sina affärs- och PIM-system.

Hur ser ni på framtiden?
 – En effektiv hantering av produktdata är en nödvändighet i framtiden. Genom att bli ännu mer relevant och välja strategiska samarbetspartners så är vi övertygade om att framtiden ser ljus ut för SEG och E-nummerbanken. I dessa tider är det också viktigt att en bransch kan driva gemensamma frågor via sin branschförening.

SVERIGES ELGROSSISTER
Sveriges Elgrossiter, SEG, är en branschorganisation med de fem ledande elgrossisterna som medlemmar. De administrerar elgrossisternas gemensamma produktdatabas, E-nummerbanken och underlättar för installatörer, grossister samt fabrikanter genom att tillhandahålla E-nummer. Läs mer på: www.seg.se

E-NUMMERBANKEN
Syftet med E-nummerbanken är att effektivisera mate­rielhanteringen, förenkla administrationen i för alla led i värdekedjan samt att förbättra produktspårbarheten.
E-nummerbanken är uppdelad i huvudgrupper, listor och nummerserier. Eftersom teknikutvecklingen är snabb inom vissa delområden krävs ett kontinuerligt underhåll av strukturen i banken för att den hela tiden ska kunna möta marknadens krav. E-nummerbanken är skyddad enligt lagen om upp­hovsrätt. Utöver SEG:s medlemmar kan andra företag förvärva licensrätt att nyttja E-nummer i sin verksamhet. Läs mer på: www.enummersok.se