Vitvarubranschen – med full fart mot hållbarhet och allt smartare produkter

Kent Oderud, ordförande för APPLiA, berättar om en blomstrande vitvarubransch som fortsatt att växa även under pandemin. Men det finns mörka moln på den blå himlen; bristen på halvledare som kan ställa till det rejält och logistikproblem. 

Hur ser det ut för vitvarubranschen just nu?
– Vitvarumarknaden har haft en fantastisk ökning under pandemitiden – trots att det alldeles i början av den såg väldigt nervöst ut. Vi minns de produktionsstopp och fabriksstäng-ningar på många platser runt om i Europa och världen, vilka skapade ett temporärt stopp i logistikkedjorna. Men efter juni 2020 har vi därefter sett en kraftig efterfrågeökning – inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Hur går det för den svenska marknaden?
– För Sveriges del så visar branschen upp en värdemässig tillväxt under årets första 8 månader med hela 14 procent. Tittar vi enskilt på de stora vitvarorna, MDA, har de ökat med 10,7 procent och de mindre hushållsapparaterna, SDA, med hela 24,1 procent. Den värdemässiga ökningen överstiger den volymmässiga ökningen på marknaden. Det betyder att konsumenten väljer mer högpresterande och dyrare produkter i högre grad än tidigare. Vi ser också att konsumenten allt mer väljer värmepumpstumlare och induktionshällar.

Hur har pandemin påverkat branschen?
– De faktorer som påverkat denna extra marknadsskjuts som branschen upplevt under pandemin är ju rätt välbekanta vid det här laget. Det handlar om att vi tillbringat mer tid hemma, att vi arbetat hemifrån och att vi istället för att spendera pengar på resor, restaurangbesök eller kulturella evenemang valt att lägga pengarna på våra hem.

– I början av pandemi köpte vi det vi måste ha såsom dator, headset, kaffemaskiner, kyl och frysbox för ökat lagringsutrymme för livsmedel, tvättmaskin med hygienprogram med mera. Senare under pandemin började efterfrågan öka på de produkter vi snarare ville ha. Då sköt apparater för hjälp i köket i höjden samt också de renoveringsprodukter som behövdes för alla nystartade hemmaprojekt i form av badrums- och köksrenoveringar. I fortsättningen kommer nu mer det vi behöver stå i fokus för försäljningsutvecklingen i branschen.

Hur tror du att marknaden kommer att fortsätta utvecklas?
– Marknadsutvecklingen i den närmaste framtiden kommer att få en något lugnare ökningstakt och kommer istället att drivas av andra faktorer. En av dessa pådrivare är de möjligheter till uppkoppling av våra vitvaror som den digitala världen inbjuder till. Utbudet av smarta produkter i vår bransch är redan stort och kommer att fortsätta ge kunden nya funktioner hela tiden framöver. En annan faktor är den ökande byggnationen i landet som kräver nya, energieffektiva vitvaror till de nya köken som byggs. 

Vilka kommande utmaningar ser du för er bransch?
– I närtid finns det ett antal mörka moln på himlen; bristen på halvledare i världen och logistikproblemen. Då de allra flesta av branschens produkter numera innehåller avancerad elektronik så leder halvledarbristen till produktionsstörningar och leveransproblem även för företagen i vår bransch. Och det blir ju inte lättare för att många andra branscher, såsom fordons- och mobiltelefonbranschen, flaggar för liknande problem. Man får hoppas att inköparna i våra branschföretag och hos kundföretagen har varit alerta med att täcka in sig med ordentliga buffertar inför både Black Friday och julförsäljningen.

Vad jobbar ni med för frågor hos APPLiA just nu?
– Just nu behandlar branschorganisationen en strid ström av förslag från våra politiker, som alla kan ha en stor påverkan för före-tagen i vår bransch. Det rör sej om påverkan och input till rullande utredningar, politikerkontakter, remissvar och samverkan med andra branschorganisationer för att få största möjliga kraft i vår argumentering. Under den senaste tiden har intresset från regering och riksdag varit stort för branschen, vilket visar sig bland annat i antalet förslag som granskas. Ett förslag till pantsystem för små-elektronik inklusive små hushållsapparater ligger hos Miljödepartementet. Kemikalie-, elektronik- och vitvaruskatten, som infördes för vitvaror 2017, föreslås nu utökas till att gälla även alla små hushållsapparater såsom till exempel brödrostar, mixrar, bordsgrillar, assistenter etcetera. Utöver det föreslås också att RUT-avdraget för reparation även ska omfatta små hushållsapparater.

– Kikar vi sedan på det som rör sig på europeisk nivå så är förslagen om produktpass för branschens alla produkter och EcoDesign-direktiven, med bland annat uppgifter om förväntad livslängd, reparerbarhet och reservdelshållning, omgärdade av mycket diskussion och debatt. Produktpasset är tänkt att bli en slags innehållsförteckning av produkten, vilket kommer att vara till hjälp när väl produkten kommer till återanvändning som upphottad begagnad eller när det går till återvinning.     

Hur ser tillströmningen av ny kompetens ut i branschen?
– Kompetensförsörjningen i branschen är också högt på agendan för APPLiA. Exempelvis så erbjuder nu Yrkeshögskolan en utbildning för servicetekniker inom vitvaror, där djupa kunskaper kring ’connected home’ är huvudtema. Den kategorien servicetekniker kommer att bli ett välkommet tillskott till alla serviceorganisationer och serviceföretag.

Vad blir nästa stora trend inom vitvaror och hemelektronik?
– Än har vi inte sett den stora potentialen med smarta produkter. Här kommer mycket att hända rent tekniskt de närmaste åren – främst när det gäller producenternas förmåga att utveckla funktioner som kommer att möta en stark efterfrågan av konsumenterna och göra produkterna mer effektiva och hållbara. Tänk om alla tvättmaskiner under pandemin hade haft en uppkoppling som tillät programuppdateringar. Väldigt många tvättmaskinsägarare hade nog då varit superintresserade av att få ett hygienprogram adderat till sin tvättmaskin – givetvis bekvämt via en internetuppkoppling. 

Vad är viktigt att hålla ögonen på framöver?
– De trender som kommer att ha stor inverkan på vår bransch framöver är alla starkt länkade till hållbarhetssträvandena i samhället. Energieffektiviteten på vitvaror kommer att få ytterligare en skjuts med hjälp av de ökade kraven från EU i de nya energimärkningarna och inom EcoDesigndirektivet. 

– Cirkulära affärsmodeller kommer att slå igenom med bättre system för återanvändning av vitvaror, både genom ökade incitament för reparation och genom större affärsmässiga serie-renoveringar samt ännu bättre och säkrare insamling av utbytta enheter. Allt är inte skrot nämligen, mycket är fortfarande fungerande.

– Sist men inte minst tror jag att delningsekonomin kommer att slå igenom på allvar. ”Ägandets tid är förbi”, hörs ibland på seminarier. Trenden går mot att vi inte äger fordon som cyklar, sparkcyklar, mopeder och bilar. Större delen av samhället, i alla fall till en viss ålder, tror jag i princip inte kommer äga någonting. Även här kommer vi att se andra affärsmodeller som arbetar efter ’pay-by-use’. Den lösningen kommer att kräva produkter som är hållbarare över längre tid för att kunna nå lönsamhet efter devisen; ”Om vi ska dela saker, då måste kvaliteten på produkterna vara så mycket högre”.

APPLiA
APPLiA Home Appliances Sweden, tidigare EHL, är en branschorganisation för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Organisationen grundades 1966 och har i dag 24 medlemsföretag, bland andra Elektroskandia AB, Ankarsrum Kitchen AB, BSH Home Appliances AB, Electrolux Hemprodukter AB samt Miele AB. Medlemsföretagen har en marknads-täckning på drygt 90 %. Under 2020 uppgick totalomsättningen av branschens produkter till cirka 20 miljarder kronor.