Vad är din roll på Svenska Mässan?
– Jag är Business Manager för ett par av våra större industrimässor på Svenska Mässan. Det innebär i praktiken att jag har ett helhets-ansvar för bland annat ELFACK som mötesplats tillsammans med strategi-konferensen Power Circle Summit. Min första mässa, i en helt annan bransch och hos en annan mässarrangör, gjorde jag 1997. Så jag har arbetat inom mötesindustrin i drygt 20 år och inom flera olika branscher.

Hur har Svenska Mässan klarat detta år av pandemi?
– Vi har varit snabba på att ställa om och samlat på oss en hel del erfarenhet, skulle jag säga. I mitten av mars arrangerade vi som bäst Underhållsmässan – den fick avbrytas efter två dagar när riktlinjer kom från Regeringen och Folkhälsomyndigheten om att begränsa antalet personer i olika sammankomster. Efter mars har vi gjort flera digitala evenemang. Bland annat Power Circle Summit, som ställdes om från fysisk till digital konferens på bara några veckor. Därefter har vi gjort större digitala evenemang som Vitalis och Bokmässan Play.  

Har ni lanserat några andra nya lösningar i samband med pandemin?
– Absolut, i kristider behöver man vara innovativ och tänka nytt! Tror det gäller inom de flesta branscher och såklart även hos oss. Förutom det jag redan har nämnt så har det bland annat inneburit att vi numera kan hjälpa till att projektleda digitala sändningar i olika format. Vi kan även erbjuda olika typer av studios för kunder som vill göra digitala satsningar eller evenemang.

– Under hela perioden har vi dessutom arbetat intensivt för att skapa säkra mötesmiljöer och en säker anläggning, så vi är verkligen väl förberedda när restriktionerna lättar. 

Vad betyder ELFACK för Svenska Mässan?
– ELFACK är såklart av väldigt stor betydelse, framför allt för branschen eftersom det är den tongivande mötesplatsen för hela el- och energibranschen i Norden, men givetvis även för oss på Svenska Mässan Gothia Towers. ELFACK firade ju 50 år förra året och är en av våra äldsta och största fackmässor. Hela branschen sluter upp och det finns ett stort engagemang kring mötesplatsen, vilket är fantastiskt för oss som arbetar i teamet bakom ELFACK.

Hur ser organisationen ut bakom ELFACK?
– ELFACK är som sagt en stor mötesplats vilket engagerar många medarbetare hos oss. I kärnteamet är vi 5-7 personer, lite beroende på hur nära mässan vi är, men sen finns såklart många eldsjälar i vår anläggning som hjälper till att få helheten på plats inför och under själva mässveckan. 

Varför fattade ni beslutet att skjuta ELFACK 2021 på framtiden?
– Mot bakgrund av sensommarens positiva budskap kring minskad smittspridning i Sverige och Europa var vår förhoppning och ambition tills helt nyligen att kunna arrangera ELFACK enligt plan i maj 2021. Men den senaste tidens dystra utveckling med återinförda restriktioner gjorde att vi behövde ompröva situationen. Vi kände helt enkelt att vi behövde fatta kloka beslut utifrån den kunskap och de riktlinjer som finns tillgängligt just nu. Efter att under
de senaste veckorna ha fört en tät dialog med utställare, besökare, branschorganisationer och partners landade vi i att den fysiska ELFACK 2021 flyttar till 2022.

– Däremot kan det bli tal om digitala nedslag under 2021, det är något vi tittar på och undersöker just nu. Och som sagt – strategikonferensen Power Circle Summit arrangeras enligt plan den 4 maj i digitalt format, det är redan klart.

Vad innebär det för elbranschen i stort, tror du?
– Det är givetvis otroligt tråkigt och ledsamt att vi behöver flytta fram ELFACK. Branschen och besökarna längtar efter och behöver sin mötesplats! Samtidigt är tiden sådan att det finns en stor förståelse och acceptans kring beslutet. Men visst är det bekymmersamt för många som verkligen har behov av att träffa nya kunder för att utveckla sina affärer.

Vad brukar vara de mest uppskattade inslagen på ELFACK?
– Jag skulle säga att det viktigaste är att branschen samlas och att man får chans att träffa branschkollegor, kunder och partners. Det blir en otrolig happening och energikick just eftersom alla är på plats! Dessutom kan man fylla på med ny kunskap och få tips om smarta lösningar genom att ta del av det öppna scenprogrammet eller kanske någon konferens som arrangeras parallellt. Att vara på mässa brukar innebära enormt arbetsamma och tidseffektiva dagar!  

Vad finns det för plan nu när ni landat i beslutet att skjuta upp den fysiska mässan?
– Vi flyttar fram till 2022, så arbetet med program, utställare och partners rullar på enligt tidigare plan. Vi har bara fått ett lite annat tidsfönster att förhålla oss till. ELFACK kommer även tillbaka på sitt ordinarie intervall i maj 2023, så vi kan glädja oss åt att få samla branschen två år i rad, vilket i sig känns positivt.

Kan du avslöja något från programmet redan nu?
– Vi har fått in många bra förslag som vi tittar på just nu tillsammans med ett väldigt engagerat programråd. Dessutom skapar vi en ny typ av upplevelse kring ljus tillsammans med Energimyndigheten, där fokus är att visa den senaste belysningstekniken i olika typer av miljöer. Vi har även gjort om layouten i mässhallarna och kommer att samla alla seminarier och föreläsningar på plan 2 i lite större lokaler med gott om utrymme.

Hur ser du på framtiden för mässbranschen i stort?
– Jag ser väldigt positivt på framtiden. Behovet av att träffas fysiskt försvinner inte bara för att vi blir mer digitala. Tvärtom kanske behovet av att träffas har blivit ännu större. Mötet mellan människor är så otroligt spännande och brukar ge en härlig energi – man bygger en relation, skapar förtroende och utvecklar kanske idéer eller lösningar tillsammans. Den digitala utvecklingen är också spännande och erbjuder mängder av nya möjligheter. Så personligen tror jag att digitala miljöer kommer att komplettera det fysiska mötet på ett positivt sätt, snarare än att ersätta det.

ELFACK
är tillsammans med Power Circle Summit och SWITCH en branschöverskrid-ande mötesplats för framtidens lösningar inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. Här samlas branschen för att nätverka och göra affärer, ta del av ny teknik och innovationer, få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll. ELFACK arrangeras normalt vartannat år, men årets mässa skjuts upp på grund av pande-min till den 3–6 maj 2022.