SEAL Scandinavia ansvarade för att leverera och driftsätta brandlarmet vid Costcos nya anläggning i Arninge utanför Stockholm. Varuhuset, som är Costcos första i Skandinavien, har en yta på cirka 15 000 kvadratmeter och brandlarmet består av ett adresserat system av fabrikat SecuriFire till vilket det är anslutet såväl aspirerande rökdetektorer som flersensordetektorer.

Med fler än 800 varuhus i 14 länder är Costco världens tredje största detaljhandelskedja. Unikt är företagets medlemsklubb, med syfte att medlemmar hos Costco ska kunna handla kvalitetsmärken till lägsta möjliga pris. 2022 var det dags för premiär i Sverige och under våren fick Arcona uppdraget att bygga Skandinaviens första Costco etablering. Projektet gällde en omfattande lokalanpassning av en befintlig byggnad och allt skulle vara klart till slutet av oktober då öppningen planerades.

Petteri Mäntylä, SEAL Scandinavia och Per Wennergren, Elektroskandia framför det aspirerande rökdetektorsystemet.

Aspirerande rökdetektorer

Som underentreprenör för installationer av kraft, belysning och brandlarm anlitades Sallén Elektriska, med huvudkontor i Uppsala och sedan ett antal år tillbaka även ett av Stockholms största elinstallationsföretag med 280 medarbetare varav 220 elektriker. Sallén Elektriska gav i uppdrag åt den certifierade anläggarfirman SEAL Scandinavia att leverera brandlarmet. SEAL Scandinavia är specialiserade på nybyggnation, ombyggnation och komplettering med allt från små brandlarmanläggningar till komplexa systemlösningar av brandskydd i Stockholm.

– Vi utgick från de handlingar som var gjorda och där projektören bland annat föreskrivit brandlarmanläggningen. I en stor del av lokalen var det högt i tak och stora luftvolymer, därför var det föreskrivet att det skulle vara aspirerande rökdetektorer i stor omfattning, säger Petteri Mäntylä, projektledare SEAL Scandinavia.

”Den stora utmaningen i det här projektet var definitivt tiden. Därför underlättades vårt arbete av att Elektroskandia kunde leverera all materiel så snabbt”

 

– Vi valde att offerera ett SecuriFire brandlarmsystem från Elektroskandia som har ett brett sortiment av produkter från Securiton, ett av de ledande fabrikaten på marknaden. Vi är också sedan många år tillbaka en av Elektroskandias SecuriFire Partners, på vilka det ställs höga krav på bland annat teknisk kompetens samt att man är anläggarfirma med en behörig ingenjör brandlarm på företaget. Bland fördelarna med Elektroskandia kan också nämnas att de även erbjuder bra teknisk support och snabba leveranser, det senare var något som verkligen krävdes i det här projektet.

Habib Ghadami, SEAL Scandinavia vid brandlarmcentralen.

Tidig branddetektering

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas till bland de mest tillförlitliga systemen för tidig upptäckt av brand. Systemet består av aspirerande rökdetektorer ASD till vilka man ansluter samplingsrör, inklusive samplingshål, som täcker den aktuella lokalen. En kraftfull fläkt suger in luft från lokalen via samplingsröret till utvärderingsenheten och luften utvärderas kontinuerligt av sensorerna. Ökning av rökkoncentration upptäcks härigenom i ett tidigt skede och utlöser larm.

– En stor fördel med ett aspirerande system är också att det lämpar sig väl då det är högt i tak i lokalen som ska skyddas. Rökdetektorn är väl åtkomlig för service vid marknivå och rören som täcker lokalen, kan enkelt underhållas och blåsas rena med jämna mellanrum, säger Petteri.

På bilden ses de röda samplingsrören som suger in luft från lokalen och vidarebefordar till utvärderingsenheten.

Tiden en stor utmaning

Till Costcos anläggning levererades bland annat en brandlarmcentral SecuriFire 3000, en brandförsvarstablå och informationstablå samt 14 st aspirerande rökdetektorer ASD 535 med 25 rör om totalt cirka 1600 meter. Vidare är samtliga aspirationsdetektorer installerade i ett nätverk anslutna till en presentationsdisplay RCU  700 för detaljerad utläsning av data per detektor. Dessutom installerades flersensordetektorer i kontor, personallokaler och teknikutrymmen. Till brandlarmet är det också kopplat olika styrfunktioner av bland annat rökluckor, ventilation och dörrar.

– Vi levererade all brandlarmsmateriel till Sallén Elektriska, som installerade med hjälp av underlag från oss. Efter sommaren tog vårt arbete vid då vi driftsatte anläggningen, gjorde dokumentation och orienteringsritningar samt skrev anläggarintyg, säger Petteri och fortsätter:

Med högt i tak och stora luftvolymer blev ett aspirerande rökdetektorsystem den bästa lösningen.

– Den stora utmaningen i det här projektet var definitivt tiden. Därför underlättades vårt arbete av att Elektroskandia kunde leverera all materiel så snabbt, trots att det vid den här tidpunkten var ganska osäkra tider rent allmänt vad gäller material och leveranser. Det ställdes också krav på samordning mellan de olika entreprenörerna på plats, något som fungerade mycket bra tack vare Arconas byggledning. Vi kunde utföra vår leverans i tid och den 27:e oktober 2022 öppnade Costco planenligt sin första butik i Skandinavien.