Fibermarknaden är glödhet och utbyggnaden av bredband pågår nu i snabb takt. Ett företag som gör en storsatsning på landsbygdsfiber är BoreNet som just nu håller på att bygga ett regionalt fibernät för bredband i Motala-området.

– Marknaden har svängt väldigt snabbt de två-tre senaste åren. Idag är det stort intresse för fiber på landsbygden och alla vill nu ha bredband, säger Esbjörn Johansson på BoreNet.

Tre ben

BoreNet AB – Årets Motalaföretag 2017 – startade 2002 och har tre ben i verksamheten, som framför allt är förlagd till västra Östergötland.

– Vi är nätägare med eget opto- och radiolänknät. Vi är också en kommunikationsoperatör där vi hyr ut förbindelser till andra operatörer. Dessutom är vi tjänsteleverantör och levererar internet, tv och telefoni till privatpersoner och företag. Vi har många små och medelstora kunder främst inom Motala kommun men även i Linköping, Mjölby och Vadstena med omnejd, berättar Esbjörn Johansson.

Fokus på telekom

I och med den kraftigt ökade efterfrågan har Elektroskandia fokuserat på telekom för att kunna erbjuda de bästa lösningarna både vad gäller materiel och logistiklösningar. Ansvarig för telekom på region Öst är utesäljaren Tomas Stein.

– Det är en väldigt stor försäljningsökning inom telekom på vår region. Det sker mycket bredbandsutbyggnad och därför har vi ökat vårt fokus på området. För att kunna ge bästa support och offerter har vi en innesäljgrupp på sju personer i Örebro specialicerade på telekom. De når man enkelt via ett telefonnummer (0771-49 10 10). Ett företag som vi samarbetar mycket med är BoreNet. De har varit tidigt ute och förberett mycket för den här bredbandsboomen genom att anlägga ett omfattande kanalisationsnät, säger Tomas Stein.

– Vi har jobbat med Elektroskandia under många år. Jag tror på långvariga och stabila relationer. De har ett bra sortiment och vi köper det mesta vi behöver till våra projekt, som till exempel kanalisation, brunnar, skåp, skarvboxar för fiber, fiberkabel m.m. Elektroskandia har också god leveransprecision och bra service. Därför är de vår huvudleverantör för landsbygdsutbyggnaden, säger Esbjörn Johansson.

Regionalt stamnät

Just nu arbetar BoreNet för fullt med att bygga upp både stam- och spridningsnät för bredband i Motala kommun. Företaget ansvarar för hela installationsprocessen, från grävning till blåsning av fibern och installation i bostaden.

– För att höja säkerheten lägger vi stor vikt vid redundans vid nätplaneringen. Det innebär att vi alltid matar noder från olika vägar. Då har vi möjlighet att snabbt koppla om och styra trafiken en annan väg om det i framtiden sker skador på grund av t.ex. pågrävning, säger Esbjörn Johansson och fortsätter:

– Vi räknar med att detta stamnät ska betjäna ytterligare några tusen kunder inom ett par år. Och om vi ser framåt räknar jag med att utbyggnaden kommer att pågå under många år framöver. Till år 2020 ska man vara uppe i 90 procent men de sista procenten därefter kommer ta tid att lösa. Så det fortsätter nog ett bra tag efter 2020.