Ständiga byten av ljuskällor, höga energikostnader och allt sämre ljus i lokalerna. Det var utgångsläget då Servicesidan fick uppdraget att se över belysningen vid Nacka seniorcenter Ektorp. Med ny belysning från Cardi har man lyckats minimera underhållet och samtidigt få en energibesparing på upp emot hela 80 procent!

 

Nacka seniorcenter Ektorp ägs och förvaltas av Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Anläggningen är ett vård- och omsorgsboende strax utanför Stockholm, bestående av två hus med fem våningsplan i varje och 118 mindre lägenheter.

– Vi var i stort behov av att uppgradera belysningen i fastigheterna då vi hade stora kostnader för byten av lampor och lysrör. Jag bytte ljuskällor i stort sett dagligen, totalt ungefär 400 stycken varje år. Bara inköpskostnaden uppgick årligen till mellan 20.000 och 40.000 kronor och sen tillkom kostnaden för min arbetstid. Dessutom drog belysningen mycket energi samtidigt som armaturerna gav allt sämre med ljus i lokalerna. Det var med andra ord hög tid att göra något, säger Ephrem Tewelde, vaktmästare på Nacka seniorcenter Ektorp.

”Jag bytte ljuskällor i stort sett dagligen, totalt ungefär 400 stycken varje år”

 

Arash Pour Manouchehri, Servicesidan och Ruben Aslan, Cardi Elektroskandia.

Energibesparingsprojekt

Rikshem har serviceavtal med Servicesidan AB, som består av två avdelningar, en för service och en för projekt. Med 24 elektriker och fyra tjänstemän utför man installationer åt främst fastighetsägare i hela Mälardalen. Arash Pour Manouchehri är energibesparingskonsult och projektledare på Servicesidan.

– Allt fler fastighetsägare vill spara energi och vi arbetar därför mycket med olika energibesparingsåtgärder som att exempelvis byta till ny belysning. Vi har arbetat med Rikshem i cirka fem år och genomfört flera liknande energibesparingsprojekt i deras skolor och seniorboenden, säger Arash.

Armaturen Helios lyser upp korridoren.

Inventerar belysning i fastigheter

Sedan flera år tillbaka har Servicesidan ett bra samarbete med Elektroskandia, både vad gäller belysning och inköp av övrig elmateriel. Kontaktpersoner på Elektroskandia är främst Gustav Asplind, utesäljare och Ruben Aslan, Cardi belysningssäljare.

– När det gäller belysning jobbar vi ofta ihop med Ruben Aslan, där vi tillsammans går igenom den aktuella fastigheten och inventerar belysningen. Därefter ger Ruben förslag på lämpliga ersättningsarmaturer och han tar även fram en energisparkalkyl där det tydligt framgår hur mycket energi fastighetsägaren kommer att spara. Det tillsammans med vår offert för armaturbytet blir sedan ett bra underlag för kunden att kunna ta beslut om investeringen, säger Arash.

 

”Genom att byta ut alla armaturer och komplettera med styrning räknar vi med att de kommer göra en energibesparing på upp emot hela 80 procent”

 

Pendlade Cylli ger upp- och nedljus över de öppna ytorna.

Heltäckande förslag och bra tillgänglighet

Vid Nacka seniorcenter Ektorp gick man igenom hela fastigheterna för att kunna ge ett förslag vad gäller ny belysning och belysningsstyrning.

– Tillsammans inventerade vi varje glödlampa och lysrör i fastigheterna och gav sedan ett heltäckande förslag som omfattade belysning för såväl allmänna utrymmen och lägenheter som utomhus- och nödbelysning. Dessutom kompletterat med ett DALI-system för dagsljusstyrning och närvarostyrning. Med styrningen riskerar man inte att belysningen är på om det inte är någon person i rummet, säger Ruben Aslan.

– En stor fördel med Elektroskandia och Cardi är att de har det mesta på lager samt att vi har ett så tätt samarbete. I projekt som dessa kan det ofta bli ändringar och då gäller det att kunna få snabb respons och hjälp med att ta fram nya underlag, säger Arash.

Cylli monterade dikt tak ger bra ljus i biblioteket.

Nästan 80 procent energibesparing och bättre ljus

I augusti förra året var projektet klart efter cirka fem månaders arbete. Installationen utfördes med de boende på plats, vilket ställde krav på god planering av Servicesidan. Totalt är det fler än 1800 st Cardi-armaturer som installerats i och även utanför de bägge fastigheterna.

– Genom att byta ut alla armaturer och komplettera med styrning räknar vi med att de kommer göra en energibesparing på upp emot hela 80 procent! Den nya belysningen innebar ett stort lyft för Nacka seniorcenter Ektorp och vi har nu ett flertal nya, liknande belysningsprojekt planerade för året, bland annat tillsammans med Rikshem, säger Arash Pour Manouchehri.

– Det blev jättebra med den nya belysningen. Det är klart bättre ljus i lokalerna och jag slipper ägna nu ägna tid åt att byta ljuskällor samtidigt som vi kommer att spara väldigt mycket energi, avslutar Ephrem Tewelde.