På många ställen där man vill byta till nya, energieffektiva armaturer kan det vara svårt med kabeldragning för styrning av belysningen. Lösningen är att använda sig av armaturer med inbyggd bluetooth, då ”pratar” de med varandra trådlöst och programmeringen sköts enkelt via en app i mobilen.

Falklöfs El i Örebro utför såväl service- som entreprenadinstallationer till företag och privatkunder. De senaste åren har efterfrågan på utbyte av belysning ökat en hel del, inte minst i år då lysrören är på väg att fasas ut.

– Bland många projekt på senare tid märks bland annat två parkeringsgarage i centrala Örebro, där vi installerat ny belysning. I Prästgårdsgaraget var det ett 70-tal armaturer som behövde ersättas efter en brand och i Citygaraget gällde ett 100-tal lysrörsarmaturer som skulle bytas ut. I bägge fallen ville man ha modern, energieffektiv belysning med möjlighet till styrning, säger Fredrik Falklöf.

Ljusplanering och projektering

Sedan många år tillbaka samarbetar Falklöfs El med Elektroskandia då det gäller inköp av elmateriel i allmänhet och belysning i synnerhet.

– Att vi valt Elektroskandia är mycket personbaserat. De har bra och kunniga säljare som alltid ställer upp när det behövs, de följer med ut på projekt och hjälper även till med ljusplanering och projekteringar, säger Fredrik.

Slipper dra ny kabel

När Falklöfs El tidigare bytt ut belysning på ställen där det varit svårt att dra ny kabel har man använt sig av armaturer med radiostyrning. I parkeringsgaragen var det första gången man använde sig av belysning med styrning via bluetooth – armaturen Vektor Teknik BT från Cardi.

– Även om styrning med bluetooth funnits i flera år är det fortfarande inte så vanligt. Men det är en jättesmart lösning, speciellt på ställen där det är svårt att dra ny kabel, exempelvis i garage eller gamla trapphus. Här kan det vara svårt att dra styrtrådar, då det ofta är betongväggar och ibland är de befintliga kablarna kan var ingjutna i väggen. Med styrning via bluetooth slipper man dra ny kabel och installationskostnaden blir därmed lägre, det är bara att byta till nya armaturer och programmera styrningen som man vill ha den. Och med dagens höga elpriser samt krav på energieffektivisering är det allt fler som vill kunna styra belysningen på ett smart sätt, säger Emma Lindblom, Cardi belysningssäljare Elektroskandia.

Armaturerna ”pratar” med varandra

Cardis armaturer med bluetooth kan ”prata” och styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa mesh-nätverk. Programmering och driftsättning sker enkelt med hjälp av en app.

– Jag var med Falklöfs El ut till Prästgårdsgaraget och hjälpte till med programmering och driftsättning. Vid Citygaraget skötte de själva programmeringen, säger Andreas Jonsson, utesäljare Elektroskandia.

Programmering via app

Programmeringen via appen gör också att det är enkelt för slutkunden eller installatören att göra ändringar i styrningen i efterhand.

– När man väl testat att göra programmeringen är det enkelt. Med bluetooth-lösningen är det enkelt att styra armaturerna individuellt och zonindela anläggningen som man vill. Vi har nu även installerat andra modeller av Cardi-armaturer med bluetooth i en del trapphus där fastighetsägarna velat energieffektivisera, säger Fredrik Falklöf.