Back Office Telekom är en supportenhet inom Elektroskandia för alla kunder som bygger koppar-, fiber- och mobilnät. Daniel Hedlund, chef för avdelningen, berättar här mer om deras roll, arbetsuppgifter och utmaningar.

Hur länge har Elektroskandia haft avdelningen Back Office Telekom?
– Avdelningen startade för ungefär ett år sedan. Telekom är ett fokusområde för oss, våra kunder arbetar nationellt och för att få en bättre struktur och kunna supporta på bästa sätt så bildades avdelningen.

Vilka områden arbetar ni med?
– Vi fokuserar på fyra områden: fiberutbyggnad, mobila nät, kopparutbyggnad och exportordrar inom Telecom. Vi arbetar nationellt mot alla våra kunder och regioner som stöd för order, offerter, leveransbevakning och samordning av projekt. Visst arbete sker även internationellt inom vår mobila verksamhet.
Hur många är ni på avdelningen?
– Inklusive mig själv är vi nio medarbetare, som sitter utspridda på fyra platser i landet. Vi arbetar som en grupp med att lösa alla ärenden och det är inga täta skott mellan oss. Men de olika medarbetarna är lite specialiserade, tre på teknisk support, två arbetar som projektsamordnare och tre arbetar generellt med order och leveransfrågor.
Berätta mer om de olika arbetsuppgifterna.
TEKNISK SUPPORT
– Här gäller det att kunna hjälpa kunder att ta fram vilken materiel de ska använda. Inom fiberutbyggnad varierar kunskapen väldigt mycket hos våra kunder. I expansiva branscher tillkommer bolag som ser framtida potential på en ny marknad, vilket gör att de inte alltid besitter den kunskap som tidigare etablerade bolag har.
Inom kopparnätet är förhållandet det motsatta. Nätet kommer inom ett antal år att succesivt börja släckas ner och idag sker i stort sett inte några nyinvesteringar i nätet. Flertalet av de personer som tidigare har haft kunskapen om nätet har nu gått i pension och där handlar det istället om att hjälpa de som nu har fått ta över deras roller.

PROJEKTSAMORDNING
– Björn Johansson och Martin Pettersson ar-betar främst med att samordna våra kunders projekt för att hjälpa dem med planering och utförande inom vår mobila verksamhet. De ansvarar med allt från projektorderläggning till leverans, vilket innebär att de däremellan kontinuerligt arbetar med att aktivt kontakta våra leverantörer för senaste leveransstatus. Den överblick som Björn och Martin har över kundernas projekt är väldigt uppskattad och hjälper dem att få flyt i projekten.

ORDERHANTERING, OFFERT OCH LEVERANS- BESKED
– Fler och fler kunder använder vår E-handel, men vi kommer inte komma bort från att personliga kontakter behövs, både för beställningar och olika former av besked om vart i leverans-processen materielet är. Många större kunder har upphandlade avtal, men även hos dem förekommer det ibland att offerter ska tas fram för specifika projekt.

Ungefär hur många ärenden hanterar ni per månad?
– För att ärenden inte ska bli för personberoende har vi en gruppmejl dit vi hänvisar våra kunder (telekom@elektroskandia.se). Vi hanterar här cirka 600 inkommande mejl per månad.
Vi har sedan också cirka 300 samtal per månad på vårt gruppnummer från våra kunder på telefon (0771-49 10 10). Eftersom det är människor vi arbetar med och de flesta människor tycker om personliga kontakter vänder sig dock många kunder direkt till respektive person, antingen via telefon eller mail.

Hur ser det ut nu under 2017?
– 2017 har börjat riktigt starkt, mycket tack vare den milda vintern. Det innebär att våra kunder kunnat börja tidigt med att gräva och schakta. Fiberutbyggnaden fortsätter i bra takt och i och med att det nu är byggnation på glesbygden som gäller så är det längre sträckor med mer materiel men färre anslutningar.

Vilka utmaningar har ni?
– En utmaning är att fortsätta ha bra lagernivåer. Det är hela tiden ett jagande av materiel och leverantörerna har periodvis svårt att hinna producera mot efterfrågan. Det gäller därför för oss att hålla bra lagernivåer och ha alternativa produkter att erbjuda till våra kunder.

Back Office Telekom är placerad enligt följande:

Borlänge
Charlie Hägg

Hägersten
Magnus Hagstedt

Visby
Cathrine Ramsten

Örebro
Björn Jogsten, Therese Leijen, Rikard Zetterlund, Martin Pettersson och Björn Johansson