Att få en bättre arbetsbelysning samt lägre energikostnader var anledningarna till att Nystedts Mekaniska ville byta till nya belysningsarmaturer i lokalerna. Resultatet blev lysande och enligt beräkningar kommer man göra en energibesparing på hela 50 procent!

Per Nystedt, Nystedts
Mekaniska, är nöjd med den nya belysningen.

Skövde med omnejd byggs det en hel del och elinstallatörerna i trakten har fullt upp med jobb, det gäller inte minst för Elcenter i Skövde.

– Vi har hur mycket som helst att göra, allt från en stor musikhall till många mindre service­jobb. Det är kul med den stora blandningen av uppdrag. Vi köper merparten elmateriel från Elektroskandia och vi besöker ofta deras butik här i Skövde. Med Elektro­skandia vet vi vad vi får och det brukar alltid bli bra. Det är en hel del belysningsprojekt och vi har ett gott samarbete med butiks­personalen, säljaren Christian Bengtsson och ljusdesignern Malin Thyberg. Vi tar alltid hjälp av dem när det gäller att ta fram förslag på armaturer och belysningsberäkningar för olika projekt. En bra service som underlättar vårt arbete, säger Niklas Klint, Elcenter i Skövde.

Dåligt med ljus

Malin Thyberg, Elektro­skandia, i samtal med Niklas Klint, Elcenter i Skövde.

Nystedts Mekaniska är specialister på legotillverkning och levererar svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer. I deras produktionslokaler på cirka 2 200 kvadratmeter har de en modern maskinpark med rejäl lyftutrustning och stor kapacitet. 

– Nystedts Mekaniska kontaktade oss då belysningen i deras lokaler började bli allt svagare samtidigt som den drog en hel del energi, säger Niklas Klint.

Kunde minska antalet armaturer

Altum Teknik är en robust och kompakt industriarmatur.

Elcenter i Skövde kontaktade Elektroskandia och Christian Bengtsson tittade igenom förutsättningarna. Det gällde två stora hallar och en mindre, där det sen tidigare satt kompaktlysrör med HF-don. Christian tog fram förslag på lämpliga armaturer samt belysningsberäkningar och energikostnadskalkyl.

– Till de två stora hallarna valde vi Cardi-armaturen Altum Teknik HO BS medium, en robust och kompakt industriarmatur med ett mekaniskt bländskydd vilket gör den väl avbländad även på högre höjder. Till den lilla hallen var vårt förslag SG-armaturen Arena. Genom att byta till dessa moderna LED-armaturer kunde vi gå ner från 132 stycken armaturer till endast 78 stycken och energibesparingen blir hela 50 procent. Det innebär att de i runda tal sänker sina energi­kostnader med 20.000 kronor per år!, säger Christian Bengtsson.

– Vi presenterade förslaget för kunden som accepterade och vi kunde därefter göra installationen, som var enkel att utföra. De ansvariga och personalen på Nystedts Mekaniska är mycket nöjda med det nya ljuset i lokalerna och att de kunnat sänka sina energikostnader kraftigt, säger Niklas Klint.