För att säkerställa hållbarhet i hela affären krävs det kontroll genom hela värdekedjan.

– Jag ansvarar för hållbarhetsarbetet när det gäller våra leverantörer och deras produkter. Tjänsten är ny i företaget och jag har arbetat här sen maj i år. Bakgrunden till tjänsten är att kraven och medvetenheten kring hållbarhet ökar fort nu och det krävs fullt fokus på området. Det gäller att ha kunskap och kontroll genom hela värdekedjan för att få till ett hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt, säger Marcus Gustavsson SCM och Hållbarhetsansvarig marknad på Elektroskandia.

Marcus Gustavsson SCM och Hållbarhetsansvarig marknad på Elektroskandia.

Elektroskandias leverantörer jobbar allt mer effektivt och prioriterat med hållbarhets­arbetet. Kunderna ställer krav samtidigt som det visat sig att hållbarhet också ger möjligheter till att vara en lönsam affär då resultatet oftast blir att man effektiviserar och minskar mängden onödigt arbete samtidigt som man gör en insats för vår planet.

– Just nu arbetar vi bland annat med att få hjälp av våra leverantörer att redovisa deras klimatpåverkan inom olika områden för att kunna se var man kan göra störst insatser för att minska den. Det omfattar allt från att reducera och effektivisera transporter, hitta optimala beställningsmängder etc. Men även se till att leverantörens produkter uppfyller alla lagar och regelverk, ett arbete som görs ihop med våra produktansvariga. Vi har en enormt stor produktflora och den stora mängden är en utmaning samtidigt som olika leverantörer rapporterar på olika sätt. Det gör att arbetet blir stort och komplext men vi har kommit en bra bit på väg, säger Marcus Gustavsson och fortsätter: 

– Ett exempel med hållbarhet mot leveran­törer som vi jobbat med under 2021 är SCIP-databasen. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till gällande och nya lagar och krav där det senaste i raden är krav att rapportera in till EU om produkter som innehåller farliga ämnen över en viss koncentration. Vi har också startat upp ett utökat arbete med supply chain-möten där vi försöker hitta gemensamma lösningar med leverantörerna för att minimera klimatpå­verkan av våra inköp.