I mitten av november drog Elektroskandia igång energispartävling ”Energioptimera Elektroskandia” för alla anställda. Vinnare blir de som kommer med de tre bästa förslagen till hur Elektroskandias energi-/CO2-förbrukning kan sänkas.

Energispargruppen i Teams-möte.

Karen Kruger, lednings­gruppens represen­tant inom hållbarhet på Elektroskandia, berättar om bakgrunden till tävlingen.

– Vi har under flera år haft en energi­spargrupp som sammanträtt flera gånger per år för att gå igenom och initiera olika energisparmöjligheter på Elektroskandia. Detta för att kunna ligga i framkant och även uppfylla gällande lagkrav. I och med att hållbarhet är ett allt mer aktuellt ämne så har vi nu breddat gruppen med ytter­ligare medarbetare med olika kompetenser inom företaget. Förutom jag själv ingår nu i gruppen, Carina Karlsson, drift- och etable­ringschef, Magnus Pettersson, miljöansvarig, Marcus Gustavsson, SCM och hållbarhets­ansvarig Inköp/Marknad, Tara Lejermalm, originalare på Marknads­kommunikation samt Emma Edvinsson, produktkoordinator Cylinda.

Dra nytta av kompetensen

Elektroskandia har en unik kompetens när det gäller olika energisparåtgärder som man dagligen föreslår för sina kunder. Energispargruppen kom därför på idén att, varför inte dra nytta av den kompetensen och engagemanget till att komma med förslag till hur Elektroskandia kan bli bättre på att spara energi? Sagt och gjort, man drog igång tävlingen – Energi­optimera Elektroskandia!

– Tävlingens syfte är att sänka vår energi- och CO2-förbrukning samt öka medvetandet om vad man själv eller andra kan göra och vilka åtgärder som är möjliga. Förslagen får dock ej påverka lönsamheten negativt, säger Karen Kruger.

Förslagen bedöms efter, hur mycket energi/
CO2 som bedöms sparas, hur lönsamt förslaget är och om förslaget är genom­förbart. Tävlingen pågår från den 15 november till 15 december 2022. Förslagen bedöms av energispargruppen och de tre bästa förslagen kommer att vinna ett pris.

Många tävlingsbidrag

– Vi har fått väldigt bra respons på tävlingen. Redan första dagen fick vi in tre bidrag och efter fem dagar hade vi fått in 17 bidrag. Och det från ett tvärsnitt av medarbetare på Elektro­skandia, utesäljare, tekniska inne­säljare, lagermedarbetare, stabspersonal med flera. Detta visar bara att vi har ett otroligt bra team av medarbetare som gärna kommer med förslag på förbättringar av verksamheten. Jätteroligt med det här stora engagemanget, säger Karen Kruger.

Har du frågor kring hur Elektro­skandia arbetar med hållbarhet!

Mejla våra hållbarhetsexperter på hallbarhet@elektroskandia.se