Lagom till att Älvsborgsbron i Göteborg fyller 50 år har Vattenfall Services installerat ny effektfull belysning på bron. Det är ett omfattande projekt som bland annat inneburit att man engagerat såväl klätterexperter för montering på 100 meters höjd och dykare som lagt ny kabel på sjöbotten.

Våren 2016 påbörjade Trafikverket en omfattande upprustning av Älvsborgsbron. Det gällde bland annat att byta ut räcken och balkar, sätta upp högre staket och även montera ny effektbelysning. Vattenfall Services är ansvarig driftentreprenör för belysning åt Trafikverket och fick det prestigefyllda uppdraget. Arbetet på Älvsborgsbron påbörjades efter semestern.

– Projektet är uppdelat i två etapper. Den första är i princip nu avslutad och sidan ut mot havet kommer vi göra nästa år, säger Ann Karlsson, projektledare Vattenfall Services Belysning.

– Det här är ett väldigt roligt och spektakulärt projekt. Samtidigt är det viktigt för oss och Trafikverket att allt blir perfekt då detta är en entré in till Göteborg, kommenterar Magnus Brixvik, avdelningschef region Väst Vattenfall Services Belysning.

Elektroskandias utesäljare Dennis Forssmark samt Magnus Brixvik och Ann Karlsson, Vattenfall Services Belysning.

Allt är special

Teknikkonsultbolaget Rejlers projekterade den nya effektbelysningen. Allt som levererats till projektet är special, från minsta skruv till belysningsarmaturerna. Vattenfall Services har ramavtal med Elektroskandia, gällande allt det materiel som används i driften. Ansvariga för projektet på Elektroskandia var Dennis Forssmark, utesäljare Elnät samt Yord Tellberger, teknisk innesäljare exteriörbelysning Elnät.

– Jag arbetar huvudsakligen med Vattenfall Services och deras projekt över hela landet. Det är allt ifrån att offerera till att hjälpa till att ta fram olika materiel och alternativa lösningar de behöver till sina projekt. Det är väldigt mycket specialprodukter, som vi anskaffar från olika armatur- och stolptillverkare, säger Yord Tellberger och fortsätter:

– Till projektet Älvsborgsbron levererade vi 220 armaturer för effektbelysningen från Rebel Light, styrskåp som byggdes av Elfördel i Alingsås, kabel samt alla de övriga specialprodukter som krävdes.

Komplext projekt

Arbetet på Älvsborgsbron har varit komplext och inneburit många utmaningar.

– Pylonerna är 107 meter höga så för att klara uppdraget anlitade vi erfarna, certifierade klätterexperter som monterade och riktade in armaturerna som skulle sitta på hög höjd. Monteringen var också speciell då man av hållfasthetsskäl, inte får borra i en bro hur som helst. Armaturerna fästes med kemankare, en gängad stång i en slags massa för att förhindra att vatten tränger in. Vår egen personal har monterat och installerat all övrig belysning på räcken och andra ställen på pylonerna, säger Ann Karlsson.

För styrning av effektbelysningen har två styrsystem monterats på två olika ställen och förbundits med fiber.

– Vi har även haft dykare inblandade i projektet. Då det inte fanns någon förbindelse på Hisings-sidan fick de lägga ned två kablar på sjöbotten, säger Ann Karlsson.

Effektfull belysning

Den nya belysningen blir både vacker och effektfull. Med hjälp av styrsystemet kan man styra färgsättningen på bron, beroende på årstider eller i samband med olika evenemang.

– Nu är det bara småjusteringar kvar innan den nya effektbelysningen på Älvsborgsbron, i början av december, kommer att tas i bruk. Allt har fungerat som det var tänkt i det här projektet och Elektroskandia har levererat det vi behövt när vi behövt det. Vårt nära samarbete med Yord Telleberger och Dennis Forssmark har gjort att allt flutit på som det ska, avslutar Ann Karlsson.

Elektroskandias logistiktjänster spar tid för Vattenfall Services

Vattenfall Services Belysning har fem avdelningar i Sverige. I region Väst arbetar 20 personer och man har avtal med 10 underentreprenörer. Samtidigt rekryterar man friskt.

– Ja, efterfrågan på våra tjänster ökar och vi har under 2016 anställt fyra nya medarbetare. Det blir allt mer installation av dekorationsbelysning, dels för att göra snygga effekter men även skapa tryggare miljöer. Belysning av parker, träd, tunnlar och lekparker blir allt vanligare, säger Magnus Brixvik, avdelningschef region Väst Vattenfall Services Belysning.

– Vi driftar och underhåller cirka 100 000 ljuspunkter i regionen. Vårt arbete består av att byta ut belysning efter trafikskador, fasta underhållsåtgärder, projekt samt även installera ny belysning åt våra kunder som i huvudsak är Trafikverket och kommuner. Något som ökar är installation av mer arkitektonisk belysning, som var fallet på Älvsborgsbron.

– Vi har ett mycket nära samarbete med Elektroskandia, som vi har ramavtal med. Hos Elektroskandia avropar vi så gott som all den materiel vi behöver till driften. Förutom vanliga leveranser använder vi oss mycket av deras olika logistiktjänster, som underlättar vårt arbete betydligt. Vanligt är att de innan leverans förmonterar kabel och testar armaturer innan de levereras till oss. En annan tjänst är projektpackning, som innebär att de vid lagret i Örebro samlar materiel från olika leverantörer och sampackar innan vi får leveransen. Vid våra enheter i Säffle och Vänersborg har vi kundunika lager som drivs av Elektroskandia. Vår personal kan enkelt scanna och hämta ut den materiel som behövs och lagret fylls på kontinuerligt av Elektroskandia. Har vi större projekt kan även Elektroskandia ställa ut en container med materiel vid arbetsplatsen. Alla Elektroskandias logistiklösningar innebär mervärde för oss, förenklar arbetet för vår personal och gör att vi spar tid.

Fakta – Älvsborgsbron

  • Bron öppnade 8 november 1966
  • Längd 900,6 meter
  • Höjd 107,6 meter
  • Trafikeras varje dag av cirka 80 000 bilister