– Vi arbetar mycket ute på Tjörn och här finns ingen elbutik, så tidigare fick vi åka in till Kungälv när vi skulle handla produkter. Det var drygt 30 minuters enkel resa, vilket innebar att vi förlorade mycket dyrbar tid till att köra bil istället för att arbeta, berättar Martin Andreasson på Elentreprenad i Väst AB. Till saken hör att vi har mycket jourjobb, åt bland annat Tjörns kommun och andra kunder, vilket kräver snabb tillgång till produkter.

Mattias Jacobsson är kundansvarig Elinstallation på Elektroskandia.

”Det hela fungerar mycket bra och vi har de produkter vi behöver lätt tillgängliga utan att ha lagerkostnader”

– Vi skulle givetvis kunna leverera till Tjörn med bil en gång om dagen, men på grund av läget kan vi inte garantera leverans förrän runt klockan nio på morgonen. Därför var ett kundunikt lager den bästa lösningen. Då vet kunden att de alltid har rätt produkter hemma, snabbt åtkomliga. Dessutom är det bättre för miljön att vi kommer och fyller på det kundunika lagret när det behövs istället för att köra ut leveranser varje dag, säger Mattias Jacobsson.

Kundunikt lager delas av tre företag

Det kundunika lagret på Tjörn har varit igång sedan början av 2013 och delas av de tre företagen Elentreprenad i Väst, Tobbes Elteknik och Hevab.

– Det här var en bra lösning då vi känner varann bra, samarbetar i många projekt och dessutom alla tre är kunder hos Elektroskandia. Med hjälp av statistiken kunde Elektroskandia se vad vi och de två andra företagen köpt tidigare och på så sätt ta fram ett lämpligt bassortiment till det kundunika lagret. Utifrån detta kan vi när som helst lägga till fler produkter på lagret när behov uppstår, säger Martin Andreasson och fortsätter;

– Det hela fungerar mycket bra och vi har de produkter vi behöver lätt tillgängliga utan att ha lagerkostnader. Vi kan var som helst ifrån kontrollera vad vi har i vårt kundunika lager och när vi ska ut på jobb är det bara att låsa upp containern, plocka ut de produkter vi behöver och scanna av streckkoderna. Det kan man göra antingen med en handscanner eller via en app i sin smartphone. Det sistnämnda är smidigast, då alla basuppgifter kring företaget då redan finns inlagda i systemet. Dagen efter får vi en faktura på uthämtat materiel av Elektroskandia. Sen har Elektroskandia koll på när vårt lager behöver fyllas på, så det slipper vi tänka på. Smidigare kan det in bli!