Spara energi, pengar och miljön med frekvensomvandlare

Energi- och klimatfrågorna toppar idag nationers, myndigheters och företags agendor världen över. Behovet av energi ökar och därmed risken för ytterligare klimatpåverkan. Bara i Sverige räknar Energimyndigheten med en ökning av energibehovet med 3,5 procent 2010 jämfört med tre år tidigare. Ett verksamt sätt att få ut mer utan att öka elanvändningen är att effektivisera energiutnyttjandet. Till exempel kan elektriska motorer optimeras med hjälp av frekvensomvandlare. Besparingen kan beräknas i förväg med den nya programvaran ECO 2.

Enligt beräkningar utförda av SCB och Energimyndigheten stod industrin i Sverige för närmare 40 procenten av landets totala energianvändning 2007. Bostäder och service står för ytterligare omkring 25 procent. Inom båda sektorerna utnyttjas motordrivna system som exempelvis fläktar och pumpar. Det här är storförbrukare av el som det ur energisynpunkt är viktigt att lägga stort fokus på. Och det finns smarta sätt att spara energi, pengar och miljön. Det mest kostnadseffektiva är att installera frekvensomvandlare, som genom att reglera varvtalet optimerar motorutnytt­jandet. De positiva effekterna låter inte vänta på sig. Erfarenheten visar att det i vissa applikationer är möjligt med energi­besparingar på mer än 70 procent.

– I en konventionell pump- eller ventilationsanläggning används ”strypnings­metod” via ventil eller spjäll för styrning av flödet. De elektriska motorerna går med fullt varvtal oberoende av flödesbehov och drar nästan lika mycket ström som vid full belastning, förklarar Girard De Leye, produktchef på Schneider Electric Sverige AB. Med en frekvensomvandlare regleras luftflödet direkt av motorn genom att varvtalet minskar eller ökar.

Mätningar har visat att en minskning av flödet med 20 procent, ger en upp till 50-procentig minskning av elanvändningen. Dessutom avser denna besparing endast besparing av motorströmförbrukning och inte andra besparingar såsom mjuka start och stopp, säkrare drift utan stopp, underhåll m.m.

För att underlätta ett investeringsbeslut finns nu även möjlighet att snabbt räkna ut hur stor besparingen i det egna motorsystemet blir. Därmed kan återbetalningstiden av en investering i frekvensomvandlare enkelt kalkyleras (mycket ofta runt 2 år). Programvaran, som fått namnet ECO 2, har utvecklats av Schneider Electric.

Det enda som krävs för att få fram uppgifter till en investeringskalkyl är att mata in motoruppgifter, elpris och aktuell ventilations- eller pumpapplikation i programmet, samt driftcykel, berättar Girard De Leye. ECO 2 täcker två applikationsområden, industriella byggnader/infrastruktur och kommersiella byggnader/bostadshus.

Programmet kan laddas ner helt kostnadsfritt från www.schneider-electric.se

 

Energieffektiviseringens vindar blåser

– använd Altivar 212 och Altivar 61 för att spara energi i dina pumpar och fläktar.

Altivar 212 och 61 är speciellt utvecklad för HVAC-applikationer och har flera unika fördelar. Altivar 212 sparar pengar, plats och tid genom att den är speciellt konstruerad för att optimera dina behov. Altivar 212 är kompakt, billig, lätt att montera och mycket användarvänlig speciellt anpassad för HVAC applikationer i byggnader.

Altivar 61 är en komplett lösning med hög prestanda, idealisk för industri och infrastruktur med hög energianvändning. Ju högre användning desto mer kan du också spara med Altivar 61.

 

Altivar 212

Mer värde för användaren:

  • Användarvänlig: Inbyggd terminal eller grafisk terminal med svenska texter, klar för start
  • Säkerhet: inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Lösningsorienterad: Klar för byggnadsintegration via kommunikationsmöjligheter, IP21 eller IP55, inbyggda HVAC- funktioner
  • Smart: Grafisk terminal, programmeringsverktyg, driftsättning, installation

Altivar 212 i IP-55 utförande

Altivar 212, som ersätter Altivar 21, lanseras under början av 2011.

Tabellen nedan visar Altivar 212 IP54 upp till 75kW med inbyggda EMC-filter klass A
Altivar212 finns även i IP21/55 upp till 75kW och EMC- filter Kl. B

3 Fas

Altivar 212 E-nummer

H

B

D

0,75kW

ATV212W075N4 3299188

297

215

192

1,5 kW

ATV212WU15N4 3299189

297

215

192

2,2 kW

ATV212WU22N4 3299190

340

230

208

3 kW

ATV212WU30N4 3299191

340

230

208

4 kW

ATV212WU40N4 3299192

340

230

208

5,5 kW

ATV212WU55N4 3299193

340

230

208

7,5 kW

ATV212WU75N4 3299194

340

230

208

11 kW

ATV212WD11N4 3299195

560

290

315

15 kW

ATV212WD15N4 3299196

560

290

315

Altivar 61

• Användarvänlig: Operatörsvänlig grafisk terminal – högupplöst, flexibel, ergonomisk och kundanpassningsbar.

• Flexibel med hög prestanda: Inbyggda applikationsfunktioner

• De funktioner du behöver, förinställda från fabrik: Altivar 61 innehåller de specifika funktioner som krävs för att driva och bevaka fläkt- och pumpdrifter med full säkerhet.

• Pumpstyrningskort som tillval: Med pumpstyrningskort blir Altivar 61 hjärtat i en avancerad pumpstyrning

• Kommunikationskort för industrisektorn: Integrerad Modbus och CANopen samt optionskort för Modbus/TCP, EtherNet/IP, Profibus DP, Interbus m fl.

 

ALTIVAR 61 i bild är utrustad från fabrik med en låsbar lastbrytare som kan användas som säkerhetsbrytare om frekvensomvandlare och motor är monterade nära varandra.

Spara både tid och pengar!

Altivar 61 E

Tabellen visar Altivar 61E med brytare, IP54 upp till 15kW med inbyggda EMC-filter klass A
Altivar 61 finns även i IP20, upp till 800 kW och för andra spänningar.

3 Fas

Altivar 61 E-nummer

H

B

D

0,75kW

ATV61E5075N4 3298671

490

240

296

1,5 kW

ATV61E5U15N4 3298672

490

240

296

2,2 kW

ATV61E5U22N4 3298673

490

240

296

3 kW

ATV61E5U30N4 3298674

490

240

296

4 kW

ATV61E5U40N4 3298675

490

240

310

5,5 kW

ATV61E5U55N4 3298676

490

240

310

7,5 kW

ATV61E5U75N4 3298677

525

260

310

11 kW

ATV61E5D11N4 3298678

525

260

310

15 kW

ATV61E5D15N4 3298679

560

295

339

Läs mer på www.schneider-electric.se

 

Altivar 71

– sparar energi i komplexa och tunga drifter

Altivar 71 är ett komplett program frekvensomvandlare för tunga/komplexa drifter. Med exceptionell prestanda och avancerade funktioner, är Altivar 71 ändå användarvänlig. Enkel att installera, med tydlig grafisk display, svensk text, samt stor navigationsratt för säker och snabb menyhantering.

Alla funktioner du behöver finns i de förinställda makromenyerna. Altivar 71 är ett komplement till Altivar 61 som är framtagen främst för pumpar och fläktar. Den kan driva asynkron- och synkromotorer och styra motorer med eller utan givare.

Frontpanel för enkel dialog

Frontpanelen har en grafisk display som gör det enklare för användaren att ställa in och övervaka frekvensomvandlaren.

Inbyggd säkerhetsfunktion

En inbyggd säkerhetsfunktion ”Power removal” (Save Torque Off) kan ersätta kontaktorn i säkerhetskretsarna vilket förhindrar oavsiktlig motorstart.

Inbyggd PLC som tillval

Altivar 71 kan som tillval kompletteras med kortet ”PLC-inside” som gör Altivar 71 till hjärtat i en avancerad automationsmiljö.

Applikationsexempel på energibesparing på maskin/process:

  • Energibesparing på skruvtransportör genom momentstyrd hastighet.
  • Återmatning av energi till nätet för lyftapplikationer och processmaskiner

Altivar 71 – för tunga och komplexa drifter

Tabellen visar Altivar 71, Kapslingsklass IP21
Altivar 71 finns även för andra spänningar och i IP54 upp till 800kW.

Motoreffekt

kW

3-fas 380-480V

UL Typ 12/IP21

E-nummer

Mått (mm)

Bredd

 

Höjd

 

Djup

0,75

ATV 71H075N4

32 915 26

130

230

175

1,5

ATV 71HU15N4

32 915 27

130

230

175

2,2

ATV 71HU22N4

32 915 28

130

230

175

3

ATV 71HU30N4

32 915 29

155

260

187

4

ATV 71HU40N4

32 915 30

155

260

187

5,5

ATV 71HU55N4

32 915 31

175

295

187

7,5

ATV 71HU75N4

32 915 32

175

295

187

11

ATV 71HD11N4

32 915 33

210

295

213

15

ATV 71HD15N4

32 915 34

230

400

213

Läs mer på www.schneider-electric.se