Med en yta på 43 500 kvm har Elektroskandias logistikcenter i Örebro den största möjligheten att spara energi inom företaget. Det är med andra ord här som man också har störst möjlighet att genomföra olika åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan. Ett arbete som görs löpande med stor delaktighet av medarbetarna inom Elektroskandia.

Inom Sonepar-koncernen, där Elektroskandia ingår, har man stort fokus på hållbarhet och investerar långsiktigt i energibesparande lösningar. – Redan när vi byggde logistikcentret hade vi stort fokus på minimerad miljöpåverkan genom att spara energi och byggnaden är klassad som Miljöbyggnad Silver, vilket är mer än Boverkets krav. Vi har bergvärme via 66 borrhål och solcellspaneler på taket. Med hjälp av solcellerna producerar vi 216 000 kWh per år, vilket är ungefär lika mycket som våra eltruckar på lagret förbrukar. Vi tittar nu på att investera i ännu fler solpaneler framöver, säger Dan Malmsten, fastighet & underhållschef på Elektroskandia.

Elektroskandias logistikcenter är utrustat med den senaste tekniken vad gäller belysning för högsta komfort och lägsta energiförbrukning. All belysning är LED och den styrs via ett digitalt system samt närvaro sensorer. Det står med andra ord aldrig och lyser i onödan på platser där ingen befinner sig.

– Vi tittar hela tiden över hur vi arbetar och vad vi kan förbättra för att minska vår miljöpåverkan. Det positiva är att många medarbetare är delaktiga och kommer med nya idéer. Medarbetarna brinner verkligen för det här. Bland senare förbättringar vi genomfört kan nämnas att vi åtgärdat belysningen inom vårt lager Automation OSR samt optimerat kranarnas körning vilket minskar energiförbrukningen. Vi har också bytt två kompressorer för tryckluft mot mindre modeller och även optimerat verkningsgraden på värmepumparna.

Nästa år har vi planerat att byta huvudbrytare på tre transformatorer för att ytterligare spara energi i lågspänningsställverket. Vi ser hela tiden förbättringsmöjligheter inom anläggningen, säger Dan Malmstenfastighet & underhållschef på Elektroskandia.