Vad innebär samarbetet mellan Elektroskandia och Ericsson, hur arbetar man globalt och vad är närmast på gång? Det och många andra frågor fick vi svar på vid en intervju med Urban Ögren, Strategic Product Manager på Ericsson.

– Jag har ett globalt ansvar över en produktportfölj som heter Installation & Interconnect som omfattar tillbehör till Ericsson Radio och Basbandsprodukter. Det är exempelvis optiska mottagare, optiska kablage, kraftkablar, fästen för olika typer av montage, jordningsprodukter samt övrigt installationsmateriel (kabel klämmor, diverse boxar) som syftar till att underlätta installationen, säger Urban Ögren.

På väg in i högkonjunktur

Normalt sitter Urban Ögren i Kista men är nu på ett kontrakt i New Delhi, Indien där han hjälper till med att bygga upp ett R&D-team som ska hantera den portfölj som han ansvarar för.

– Jag jobbar med en global portfölj så när en ny produkt släpps ska den uppfylla globala krav och då säljas på den globala marknaden. Sen kan det finnas lokala krav i exempelvis Brasilien som driver fram en variant av den globala produkten. Nu när 5G är på gång så är det mycket fokus på USA, Japan och delar av Västeuropa som är först ut med den nya standarden, säger Urban Ögren och fortsätter:

– Då 5G kommer börja rullas ut under året så är telekom på väg in i en ny högkonjuktur som resulterar i högre volymer de kommande åren. Det byggs inte speciellt många nya telekomanläggningar som tidigare då man använder sig av befintlig infrastruktur för utbyggnation av både 4G och nu 5G. Vi ser att 5G kommer i många fall att installeras i stadsmiljö då man använder ett hustak eller en väg för 5G-installationen.

 

Gemensam road map

Ericsson har samarbetat med Elektroskandia när det gäller logistik, produkt och produkt/teknisk support i över 20 år.

– Det är en styrka med många års samarbete då Elektroskandia kan våra krav och vet vad vi vill ha, det kan gälla allt från en produktspecifikation till ett datablad. Vi jobbar nära med Sonepar-bolagen i Sverige, Kina och Indien. Det finns även samarbete med motsvarande bolag i USA, Mexico och Brasilien. Vi har en gemensam road map där Elektroskandia tar fram produkter som vi gett dem uppdrag på. Vi kommer i år att ha fyra större workshops där vi dels jobbar igenom befintliga produkter som är på gång men även tittar framåt för nya potentiella produkter och lösningar. Vi ställer krav på Elektroskandia och vill att de är innovativa och kommer med idéer och förslag. Allt blir så klart inte färdiga produkter men viktigt är att förslagen kommer! Vi har även skypemöten där status redovisas på pågående projekt och produkter. Vi ser också till att alltid göra sitebesök då vi har våra workshops. Det är viktigt att lära sig hur man bygger och installerar i olika länder då det skiljer sig åt, berättar Urban Ögren.

 

Logistiklösningar och globala produkter

Elektroskandia supportar Ericsson med att kitta installationsmateriel och ser till att dessa kit skeppas till Ericssons supply hubbar som finns på flera olika platser i världen (t.ex. Tyskland, Indien, Brasilien, Mexico, Dubai, Kina och USA). Från dessa hubbar sampackas det sedan med all annan materiel för leverans till antingen site eller kundens lager.

– Utmaningen med globala produkter är att de måste vara flexibla för att möta många olika krav och flexibilitet kostar pengar. Under många år har många länder valt att lokalt köpa material då man i regel hävdat att det är både billigare men även kortare ledtider. Vi har nu under de senaste 1-2 åren vänt på den här trenden då vi med hjälp av Elektroskandia kostoptimerat ett stort antal produkter. Samtidigt är det viktigt att inte stirra sig blind på priset då det kan kosta enorma penar i andra änden ifall en produkt går sönder och måste bytas ut. Bara att skicka en installatör till siten kostar mycket och snabbt förstör den kostbesparing man gjorde initialt.

 

Vad händer framåt?

– Den plan som vi satte upp i slutet av 2018 ser riktigt bra ut. Vi fokuserar dels på nya lösningar för att hantera kablage upp till radion, som blir allt viktigare då operatörerna bygger ut och dels adderar frekvensband men även fler standarder då 5G nu är på väg. En väldigt viktig aspekt under installationen är ”ease of use” och här måste vi få till det tillsammans med våra underleverantörer. Vi jämförs med våra konkurrenter av våra kunder och på installationsområdet har vi en del saker som måste förbättras. Det här hänger då ihop med att hitta nya idéer om hur underlätta installationen som kan resultera i en ny produkt som säljer i höga volymer, avslutar Urban Ögren.