Björn Manfredsson och Björn Gustafsson från Vattenfall Service.

Intresset ökar för att använda 1 kV som systemspänning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att strömförsörja enskilda fastigheter vid långa avstånd, så som exempelvis glesbygd, sommarhus etc. 1 kV blev också lösningen då Vattenfall Service skulle ansluta några sommarstugor längst ut på Gräsö. Elektroskandia levererade all materiel till projektet, däribland Harju Elekters kompakta nätstation.

Gräsö, strax utanför Öregrund,

Vattenfall Service hade fått i uppdrag att nyansluta tre sommarstugor på Gräsö.

Vattenfall Service hade fått i uppdrag att nyansluta tre sommarstugor på Gräsö.

är Sveriges till ytan 10:e största ö. I det aktuella projektet hade Vattenfall Service fått i uppdrag att nyansluta tre av öns sommarstugor, belägna längst ut mot havet, till elnätet. Ett problem var dock att belastningen på det befintliga elnätet redan var så hög att man inte kunde ansluta fler hus på ön. Därför började de ansvariga på Vattenfall Service att titta på möjligheterna att istället använda sig av ett 1 kV-system.

Nyttjade befintliga telestolpar

– Det här var första gången jag arbetade med 1kV-system, säger Håkan Andersson, projektledare på Vattenfall Service. Jag fick chansen att välja system och ville då testa den här lösningen. En stor fördel var att det fanns en befintlig telelinje och vi kunde därför nyttja de befintliga telestolparna. Vi behövde bara komplettera med några längre stolpar samt grövre vinkelstolpar. Om vi istället hade valt högspänning så hade det både blivit mer komplicerat och betydligt dyrare med arbete för separat ledningsgata, bygglov, markinlösen, servitut m.m. Även miljömässigt är det en fördel med 1kV-system då man använder torra transformatorer och därigenom inte riskerar oljespill.

Vattenfall kontaktade Elektroskandia för att köpa in all materiel som krävdes. Det var en komplett projektleverans som innefattade nätstationer, stolpar, kabel, linor, kabeltillbehör samt smidesdetaljer.

– Vi levererade vår kompakta nätstation HEKA1VM30, som vi anpassade till Vattenfalls önskemål och krav, säger Per-Göran Bjon, vd för Harju Elekter AB. Den här nätstationen lämpar sig perfekt för försörjning av enskilda fastigheter vid långa avstånd där man har liten belastning, som i det här fallet. För att kunna upprätthålla spänningsnivån vid 0.4kV behövs normalt grövre kabel eller nybyggnation till högspänning. Men om man istället använder vår 1 kV nätstation kan man nyttja befintligt kablage och får därigenom en komplett lösning till betydligt lägre kostnad.

Två kompakta nätstationer

HEKA1VM30 är en 1,0/0,4 kV kompakt nätstation för transformatoreffekt upp till 70 kVA.

HEKA1VM30 är en 1,0/0,4 kV kompakt nätstation för transformatoreffekt upp till 70 kVA.

HEKA1VM30 är en 1,0/0,4 kV kompakt nätstation för transformatoreffekt upp till 70 kVA. Det behövs två nätstationer till varje anläggning. På Gräsö var det cirka en och en halv kilometers avstånd mellan stationerna. Med hjälp av den första nätstationen transformerades 400 volt upp till strax under 1000 volt för att vid den andra nätstationen transformeras ned till 400 volt. Abonnenten märker ingen skillnad utom möjligen att man får en stabilare (högre spänning) och minskad risk för störningar. För nätägaren finns stora kostnadsbesparingar att hämta med 1 kV systemet.

Nätstationerna levererades i slutet av maj och projektet var färdigt i mitten av juni.

– Allt har gått över förväntan. Det var enkelt, billigt och så blev det bra också! Det här var ett utmärkt tillfälle att använda den här lösningen och som jag ser det finns det inga nackdelar med 1 kV om det är rätt typ av objekt. Jag tror att användningen av 1 kV kommer att öka. Vi har redan slutfört ytterligare två projekt och har idag offert ute på fler anläggningar på några öar, säger Håkan Andersson.

Från Vattenfall Eldistribution var projektledaren Torleif Hiort inblandad i projektet på Gräsö. Han har stor erfarenhet av 1 kV och bland annat tagit fram EBR-handlingar och hållit kurser i ämnet.

”Det här var ett utmärkt tillfälle att använda den här lösningen och som jag ser det finns det inga nackdelar med 1 kV om det är rätt typ av objekt”

– Det här är ett mycket bra exempel på typ av objekt där det är stora fördelar med 1 kV. Tele fanns framdraget och man vet att det inte kommer att bli några större utbyggnader i framtiden, då området är naturreservat. I fall som detta är det betydligt enklare med 1 kV och man sparar såväl tid som pengar, säger Torleif Hiort.

Ökat intresse för 1 kV

Peter Melander, produktansvarig Elnät på Elektroskandia, är mycket entusiastisk över det ökade intresset för 1 kV.

IMG_8114_2– Vi tror mycket på det här. 1 kV kommer att öka nu när det börjat komma igång. Det ska ses som en standardlösning och det finns många fördelar. Genom att använda 1 kV-system kan man nyttja befintliga ledningar på ett kostnadseffektivt sätt. Mellanspänningsnätets längd att reduceras vilket gör att Icj-strömmarna blir lägre. Då mellanspänningsnätet delas upp i 1kV nät ökar tillförlitligheten på det befintliga mellanspänningnätet. Skulle det bli fel på 1 kV-nätet (exempelvis träd på ledning/kabelfel ) så kommer inte samma antal kunder bli berörda. Sist men inte minst kommer spänningskvaliteten att höjas hos kunderna då man spänningshöjer långa lågspänningledningar (0,4 kV), säger Peter Melander.