Trivsel skapar bättre förutsättningar för ett bra arbete och ljuset påverkar oss på många sätt. Med Tunable White skapas ett dynamiskt ljus med möjlighet att välja färgtemperatur efter humör och arbetsuppgifter.

Att ljus är viktigt för människan och att vi påverkas mycket av ljus är inget nytt för oss. Här uppe i norden där vi har stora variationer i ljus mellan årstiderna känner många av mindre ork under det mörka vinterhalvåret än man gör under det ljusa sommarhalvåret. I början på 1990-talet gjordes flera försök, på bland annat S:t Görans sjukhus, att hjälpa personer med extremt ökad trötthet under den mörka årstiden. Man hittade då en möjlighet att i speciellt ljussatta rum begränsa produktionen av sömnhormonet melatonin utan att öka på stress och vakenhormonet kortisol. På så vis kunde man med artificiellt ljus hjälpa människor med så kallad årstidsbunden depression.

Kontrollera ljuset

Nu har vi kommit så långt i utvecklingen i att alstra ljus och möjligheten att kontrollera ljuset över tiden att vi fått helt nya möjligheter till ljussättningar vi tidigare aldrig haft. Precis som vårt naturliga dagsljus, på våra breddgrader, förändras både ljusmängden och ljusfärgen över dygnet. Vi har en varm färgton med mindre ljus på morgon och kväll medan det är en mycket kallare färgton och mer ljus mitt på dagen. Detta fenomen skapas av solens infallsvinkel mot jordens yta och att ljusets färger beter sig olika i jordens atmosfär. För cirka 150 år sedan förlitade vi oss endast på dagsljuset. I stort sätt enda ljuskällan efter solnedgång var brasan, vilket gjorde det enkelt för kroppen att styra den biologiska klockan. Numera har vi artificiellt ljus vilket gör att vi kan arbeta precis när som helst och var som helst, vilket gör att vi enkelt kan sätta vår klocka i kroppen ur spel.

Anpassa belysningens färgtemperatur

Med den vetskapen vi har idag och möjligheterna med att både kunna anpassa ljusfärg och ljusmängd över tiden ger oss många fördelar. Inom vissa yrken kan det vara så enkelt att man har behov av att ändra ljusfärgen av praktiska skäl t. ex. inom sjukvård, industri eller tryckerier. I annat fall kan det förbättra trivsel och arbetsklimat. Precis som dagsljuset förändras ger oss tekniken med ”Tunable White” möjligheten att följa eller förlänga dygnets förändringar av ljusfärg och ljusmängd, så kallad ”Human Centric Lighting”.

Förbättrad arbetsmiljö

Det är inte så att vi ska ersätta dagsljuset men tekniken att följa dagsljuset ger oss nya förutsättningar att anpassa vår arbetsmiljö och skapa möjlighet till välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga. Stora delar av året och framför allt under den tiden vi arbetar som mest är tillgången på dagsljus liten. Hösten och vintern ger oss ofta få soltimmar och långa arbetsdagar vilket gör att det är mörkt när vi går till jobbet och mörkt när vi lämnar jobbet. Det blir ingen kontakt med dagsljus under hela dygnet. Kan vi då på ett enkelt sätt anpassa belysningen för våra uppgifter och samtidigt ge en dynamisk ljusmiljö över arbetsdagen så varför inte?

Cebe belysning

Givetvis ska man inte använda vilken armatur som helst bara den har ”Tunable White”. Att belysningen är anpassad för var, hur och för vem den ska monteras är mer viktigt. Ljusstyrka och ljusfärg ger en dimension till men att ljusets riktning och ljusfördelning är rätt för arbetsuppgiften och att armaturen skapar bra ljusförhållande är fortfarande det absolut viktigaste för att klara en lång arbetsdag. Cebe belysning från Elektroskandia har armaturer, tekniken och kunskapen att ge de bästa förutsättningarna för att skapa en anpassad belysning för olika typer av arbetsmiljöer.

”Med Tunable White skapas ett dynamiskt ljus med möjlighet att välja färgtemperatur”

Ljus och synergonomi

Intresset för synergonomi och ljusets påverkan på människan har ökat på senare år. Vi fick en pratstund kring detta med Hillevi Hemphälä, teknologie doktor och forskare på Lunds Tekniska Högskola, som är den förste i Sverige som disputerat på detta område.

Varför är det så viktigt med bra ljus?
– Om vi inte har bra ljus kan vi få ögonbesvär, huvudvärk, muskelbesvär och nedsatt prestationsförmåga. Mellan 20 till 40 procent av befolkningen är mer känsliga för visuell stimuli och att ha rätt ljus. Kunskapen kring ljus och synergonomi är dock eftersatt men intresset har ökat kraftigt på senare år.

Vad är det största problemet med belysningen på arbetsplatser?
– Det är troligen bländning. Man ser att det är ljus men tänker inte på att man blir bländad, vilket påverkar och stör seendet. Det kan bero på till exempel att armaturer sitter på fel ställen eller att det kommer in för mycket ljus från fönstret.

Hur undviker man detta?
– Genom att anlita en duktig ljusdesigner, som utgår från människorna som ska arbeta i miljön. Det är viktigt att tillgodose individens förutsättningar. Försök alltid ha ett bländfritt ljus samtidigt som det ej får vara för stora kontraster i rummet. Indirekt belysning kombinerat med punktbelysning och stora ljusa ytor är bäst för att inte bli bländad.

Berätta om ditt projekt för AFA Försäkring.
– Jag fick för några år sedan finansiering från AFA Försäkring för att utveckla en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod (VERAM). Den ska användas av bland annat ergonomer för att riskbedöma arbetsplatser. I utvecklingsarbetet har det också ingått att skapa en utbildning i synergonomi för företagshälsovården.

Hur ser du på möjligheterna med Tunable White?
– Tunable White ger oss enorma möjligheter. Människan behöver ha olika sorters ljus olika tider på dagen. Det bästa är att kunna efterlikna dagsljuset så mycket som möjligt, med kallt ljus på morgonen, mest ljus mitt på dagen och varmare under eftermiddagen. Med armaturer med Tunable White kan man uppnå detta och styra belysningens färgtemperatur. Det gör att man till exempel kan få en trevligare och mer produktiv arbetsmiljö i lokaler som saknar fönster och dagsljusinsläpp.