Vad gör man om man vill outsourca sitt eget lager? Ett kostnadseffektivt sätt är att låta Elektroskandia ta hand om det! Det här blev lösningen för Trafiksystem Väst, som i och med samarbetet fått snabbare tillgång till materiel och även en klart förbättrad likviditet i bolaget.

– Det hela började för ett par år sedan då det beslutades att vi skulle flytta till nya, mindre lokaler. I de befintliga lokalerna hade vi även ett eget lager av produkter som används i vårt dagliga arbete, men i och med flytten skulle det inte finnas plats för lag­ret så vi måste hitta en annan lösning, säger Mattias Ekström, avdelningschef Belysning på Trafik­system Väst AB.

65 000 belysningspunkter

Trafiksystem Väst är specialiserade på drift, underhåll och nybyggnation av vägbelys­ning. Företaget har bland annat avtal med Trafikkontoret i Göteborg, Trafik­kontoret i Kungsbacka och Trafik­verket i Göteborg med omnejd. Totalt har man cirka 80 anställda och an­svarar för ungefär 65 000 belysnings­punkter.

– För att finna en lösning gick vi ut med en förfrågan till tre olika elgrossister och frågade om de kunde hjälpa oss med att ta över vårt lager. Två av grossisterna tog ett steg tillbaka utan att komma med så mycket medan Elektroskandia tog två steg framåt, var proaktiva och presenterade direkt  olika lösningar för oss. Vi har sedan tidigare haft Elektroskandia som grossist så det kändes därför naturligt att, med den positiva inställning de hade, tillsammans försöka jobba fram ett bra koncept, säger Mattias Ekström.

Från Elektroskandias sida var såväl Jan Björk, KAM division Industri som Mats Westerdahl, chef logistiktjänster inblandade i affären.

– Vi besökte Trafiksystem Väst, tittade på lokalen och såg vad de hade på sitt lager. Därefter diskuterade vi vad av detta vi skulle kunna ha som lagerförda artiklar, vad vi kunde ha i våra butiker, vad som kunde vara utpla­ce­­rade i kundunika lager och vad som kunde vara på vårt logistikcenter i Örebro, säger Mats Westerdahl. 

Produkter i butik och i kundunika lager i containers

– Resultatet blev en lösning som innebär att vi lagerför deras produkter på ett flertal platser så att personalen alltid har snabbast möjliga tillgång till det de behöver. I Göteborg och Kungsbacka har de egna hyllor med sin materiel i våra butiker, i Mölndal och Kungsbacka har vi även satt upp kundunika lager i containers i vilka Trafiksystem Väst har sina produkter. De kundunika lagren ägs av Elektroskandia och de faktu­reras först när de hämtar ut produkter. De skannar då enkelt en streckkod via en app i mobilen. Lagren fylls på automatiskt vid artiklarnas beställningspunkter, säger Jan Björk och fortsätter:

– Dessutom har vi satt upp en jourcontainer med ett kundunikt lager på gården vid vår butik i Mölndal och här har de också en inhägnad yta med gods de själva äger. Trafiksystem Västs personal kommer in med hjälp av ett passersystem och har på så sätt alltid snabb tillgång till materiel även för jourjobb utanför arbetstid. 

Tidsbesparing och förbättrad likviditet

När samarbetet startade tömde Trafik­system Väst successivt sitt eget lager och förde över det till Elektroskandia. De produkter det är fråga om är allt som hör till en belysningsinstallation som till exempel, mark­kabel, slang, rör, fundament till stlopar, stolpar, armaturer, ljuskällor och skarvar. I Elektroskandias butiker i Göteborg och Kungsbacka finns ett begränsat sortiment och i de kundunika lagren ett fyrtiotal olika artiklar. 

– Vår personal sparar tid genom att materiel nu finns spridd på flera platser och dess­utom slipper vi ligga på ett eget lager som kostar pengar. Genom att outsourca vårt lager har vi nu en helt annan likviditet i bolaget och är inte lika baktunga längre. Vi är extremt nöjda med vårt samarbete med Elektroskandia och tror att vi tillsammans kommer kunna utöka detta än mer framöver, säger Mattias Ekström.