Arne Andersson, arbetsledare Goodtech.

Byggnationen av Hallandsåstunneln är ett projekt som pågått under många år och varit mycket uppmärksammat. Inte minst på grund av de miljöproblem som uppstod vid användandet av ett tätningsmedel som orskade giftutsläpp. Bygget stoppades 1997 och därefter satsades stora resurser på sanering, tätningsinsatser och miljöarbete.

Bygget återupptogs 2003, är nu inne i slutfasen och Goodtech Projects & Services AB är i full färd med att installera el, kraft och belysning i och utanför tunnlarna. Elektroskandia
levererar den stora mängd elmateriel som behövs i projektet. Den största delen ekonomiskt är kabel, där Draka Kabel/Prysmian Group levererar totalt 170 km kabel till projektet.

Elentreprenaden upphandlades av Trafikverket under våren 2013 och vinnare blev Goodtech.

– Det är ett mycket stort projekt där det krävts mycket förberedelser, säger Arne Andersson, arbetsledare Goodtech. Vissa yttre arbeten gjorde vi redan sommaren 2013, men det är
först från i maj i år som vi började med installationsarbetena inne i tunnlarna. Vårt uppdrag består av att installera all el, kraft och belysning. Vi drar in belysning i tunnlarna och monterar ställverk med tillhörande teknik. Vi gör även en del yttre arbeten på Båstadssidan och Förslövssidan. Det är bland annat installation av nätstationer, transformatorhus, växelvärme
och belysning.

Två tunnlar om vardera 8,7 km

Till årsskiftet ska Goodtech vara klara med allt montage inne i tunnlarna. Därefter är det provning av allt som installerats och mars 2015 börjar spåren att läggas.

– Vi är cirka 40 personer från Goodtech som arbetar med Hallandsåstunneln, 30 montörer, fem tjänstemän på plats och ytterligare fem tjänstemän på distans. Dessutom har vi underentreprenörer som monterar ställverksgolv, jalusier och ventilationsaggregat, säger Arne Andersson.

Hallandsåstunneln består av två parallella tunnlar om vardera 8,7 km. Dessutom är det 19 tvärtunnlar som förbinder de två tunnlarna. I dessa tvärtunnlar, som tjänar som utrymningsvägar mellan spåren, kommer mycket av tekniken att installeras.

Nära samarbete med Goodtech

– Elektroskandia är vår grossist och de levererar all materiel vi behöver till projektet, förutom belysning i tunnlarna, ställverk och tranformatorstationer. Elektroskandia är verkligen ”spindeln i nätet” i det här projektet och de ser till att vi får rätt materiel i rätt tid, säger Arne Andersson. På Elektroskandia är det utesäljaren Håkan Gustafsson, som är ansvarig samordnare för Goodtech i det här projektet.

– Vi fick klart med att vi skulle leverera till projektet under förra året och i början av 2014 blev det skarpt läge, berättar Håkan Gustafsson. Vi tidssatte då alla ordrar, som är ett stort jobb att göra, men när det väl är klart underlättar det arbetet både för oss, våra leverantörer och vår kund. Jag fick sen Goodtechs skriftliga beställningar och kunde lägga upp en leveransplan. Från och med början av maj har det sen varit full fart med leveranser till Hallandsåstunneln. Det här är ett av de största projekt jag varit inblandad i och det ställer givetvis krav på oss som grossist. Tack vare ett nära samarbete med Arne Andersson på Goodtech, kan vi snabbt anpassa oss om några förutsättningar skulle ändras.

”Totalt har Draka/Prysmian Group levererat 170 kilometer kabel eller 245 ton fördelat på 370 trummor i standard och kundunika längder”

– Det är stora mängder materiel som ska levereras under kort tid. Därför har det varit viktigt med god planering och framförhållning. Vi har bland annat levererat mycket stora mängder grov
kabel, specialtillverkade uttagscentraler med gummihölje, en hel del kabelstegar, brandtätningsmateriel runt kablar, men även de brandsläckare och förbandstavlor som måste finnas i tunnlarna. Vi försöker fixa det mesta för att göra det så enkelt som möjligt för Goodtech. Men den största biten ekonomiskt är leveransen av all kabel till projektet.

 Till årsskiftet ska Goodtech vara klara med allt montage inne i tunnlarna.


Till årsskiftet ska Goodtech vara klara med allt montage inne i tunnlarna.

Halogenfria kablar

Draka Kabel/Prysmian Group har levererat en stor del av de kablar av olika typ som används i Hallandsåstunneln.

– Då det är en tunnel så har det varit självklart att använda halogenfria produkter, säger Karl-Johan Mannerback, produktchef på Draka Kabel Sverige AB/Prysmian Group. Genom att välja halogenfria kablar undgår man den tjocka och giftiga rök som försvårar utrymning och räddningsarbete vid en eventuell brand. Dessutom undviker man kostsamma skador på elektronisk utrustning samt omfattande saneringsarbete.

– Till Hallandsåstunneln har vi bland annat levererat stora mängder av Afumex, som är vår serie halogenfria flamskyddade kablar. Vi har även levererat våra brandresistenta kablar Firetuf, som klarar en brand i upp till 90 minuter. De senare används bland annat för kraftmatning och styrning men även till nödbelysning, brandlarm m.m. Totalt har Draka/Prysmian Group till
Hallandsåstunneln levererat 170 kilometer kabel eller 245 ton fördelat på 370 trummor i standard och kundunika längder.

 Sebastian Frisk monterar stegar.


Sebastian Frisk monterar stegar.

Montagestegar i färdiga längder

– Förutom kabel har Elektroskandia levererat det mesta från kabelstegar till fästmateriel, säger Arne Anderson. Det är höga krav på korrosionsklass på allt som monteras i tunnlarna. Montagestegar har vi fått specialtillverkade i färdiga längder och galvade direkt från MP-bolagens fabrik. Här har Elektroskandia hjälpt oss i detta arbete, med pris, offerter och
materialhantering. På montagestegarna gör vi sen själva, vid vårt lager utanför tunneln, förmontage av belysning, skyltar och uttagscentraler. Det är också till det här lagret som alla leveranser från Elektroskandia eller deras leverantörer kommer. Allt offererat material är märkt av Elektroskandia med vilken plats i tunneln det ska levereras till. Skanska transporterar in allt materiel till rätt plats i tunnlarna.

– Det är mycket planerande kring logistiken då det är ett så stort projekt och relativt kort tid. Därför är det bra att samarbeta med Elektroskandia, då de sköter logistiken perfekt. Sen vill jag också framhålla vår kontakt på Elektroskandia, Håkan Gustafsson. Han gör ett kanonjobb och ställer upp i alla väder, avslutar Arne Andersson.
Hallandsåstunneln

• Järnvägssträckan förbi Hallandsåsen har alltid varit en flaskhals för tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö. Därför beslutade den svenska riksdagen 1991 att bygga Hallandsåstunneln.
• Tunnelbygget, mellan Båstad på den norra sidan av åsen och Förslöv på den södra sidan, startade 1992. Fem år senare stoppades projektet på grund av miljöproblem. En tredjedel av tunneln var då byggd.
• 2003 återupptogs bygget av tunneln. Trafikverket är beställare av järnvägstunneln genom Hallandsås och konsortiet Skanska-Vinci ansvarar för utformning, konstruktion och byggande.
• Hallandsåstunneln kommer att tas i bruk under 2015. Tunneln består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer och är en del av Västkustbanan mellan Göteborg
och Lund.
• Med Hallandsåstunneln kan godstågens vikt fördubblas och kapaciteten förbi åsen öka