SCA har investerat cirka 500 miljoner kronor i att bygga ett nytt kokeri i pappersbruket SCA Obbola utanför Umeå. Elektroskandia levererade all belysning till projektet, samtliga armaturer av fabrikat Cebe.

SCA Obbola tillverkar kraftliner, ytskikten i wellpapp, baserat på oblekt sulfatmassa. Totalt tillverkas cirka 450 000 ton oblekt kraftliner årligen och den största delen går på export. Anläggningen har cirka 300 anställda och företaget omsätter 2 miljarder kronor.

– Bakgrunden till satsningen på ett nytt kokeri var främst att det gamla batchkokeriet, från tidigt 60-tal, var utslitet. Istället för att som tidigare koka en sats i taget får vi nu en modernare process och kan koka kontinuerligt. Positiva bieffekter med det nya kokeriet är bland annat lägre energiförbrukning, det är mindre underhållskrävande och det ger oss möjlighet till högre kapacitet, säger Jan Ivarsson, delprojektledare Automation på SCA Obbola AB.

50 meter höga

Byggnationen av det nya kokeriet började 2014 och det placerades vägg i vägg med det gamla. Det nya kokeriet består av två cirka 50 meter höga cisterner (en kokare och ett förbehandlingskärl) och en servicebyggnad.

Att projektera och köpa in belysning till anläggningen var en av många delprojekt.

– Normalt brukar vi projektera belysning själva, men i det här fallet gick vi ut till flera elgrossister och lät dem lämna förslag och offert på armaturer. Med utgångspunkt från våra ritningar och en 3D-modell fick de också projektera belysning såväl utom- som inomhus, säger Jonas Olofsson, underhållsledare El på SCA Obbola AB.

På Elektroskandia var främst utesäljaren Samuel Hedestig och belysningsinformatören Conny Wallmark inblandade i projektet.

– Jag var med på första projektmötet med SCA för att gå igenom alla förutsättningar för belysningen. De hade höga krav på bland annat energieffektivitet, höga ljusflöden, kapslingsklass och låg servicenivå, säger Conny Wallmark.

Elektroskandia projekterade

Elektroskandias projekteringsavdelning tog sedan fram ett komplett belysningsförslag och projektering för det nya kokeriet.

– Alla som lämnade in förslag gjorde bra jobb men vi fastnade för Elektroskandias lösning. De hade en bra och komplett lösning som uppfyllde alla våra krav. Vi provade också några av armaturerna innan vi bestämde oss, säger Jonas Olofsson.

Totalt installerades cirka 270 belysningsarmaturer, alla av fabrikat Cebe, vid det nya kokeriet. Det var inomhusbelysning i processlokaler och flistransportgångar, allmänbelysning, belysning på gretinplan och strålkastare på hög höjd såväl utom- som inomhus. Utomhus monterades armaturen Motion, inomhus i servicebyggnaden armaturen Lentus LED IP65 och i bandgångar armaturen IP67 LED.

Genomgående LED

– För lägsta möjliga energiförbrukning och underhållsbehov valde vi genomgående LED-belysning. Elektroskandia levererade också specialtillverkade, fällbara stolpar, som Motion-armaturerna runt cisternerna är monterade på. Vi har gångplan som är på 30 meters höjd och då måste det vara säker åtkomst om man i framtiden skulle behöva byta armatur. Med hjälp av de fällbara stolparna kan nu armaturerna enkelt tas ner till vanlig arbetshöjd, säger Jan Ivarsson.

Den 21 oktober 2015 kunde man dra igång produktionen i det nya kokeriet och redan efter fem dygn slog man produktionsrekord vid anläggningen.

– Vi är nöjda med belysningen och att Elektroskandia kunde hjälpa oss med projekteringen. Den servicen ska vi ta hjälp av fler gånger när det blir aktuellt, avslutar Jonas Olofsson.

Cebe belysningsarmaturer till nya kokeriet SCA Obbola

– Motion
– Lentus LED IP65
– IP67 LED