För andra året i rad renoveras det och byggs till för fullt på Sandhamn Seglarhotell i Stockholms skärgård. Elektroskandia ser till att all elmateriel som behövs till projektet  kommer ut till ön och Furusunds El.

Jörgen Persson, Furusunds El diskuterar med Morgan Lindblom, Elektroskandia.

Sandhamn Seglarhotell är beläget på en av Stockholms skärgårds mest unika och anrika öar. Hotellet erbjuder en modern och avslappnad miljö, med god mat, musik, fest, umgänge och aktiviteter. Sedan 2019 drivs Sandhamn Seglarhotell av paret Johanna Nordström och Marcus Wallen, med en lång bakgrund inom restaurang och bostadsutveckling. Sedan ett par år tillbaka arbetar man efter en femårsplan för att lyfta upp standarden på hotellet såväl interiört som exteriört. Ansvarig för renovering, om- och tillbyggnader är H. Aronsson Byggnads AB och elinstallationerna utförs av Furusunds El.

– Den första etappen genomförde vi mellan februari och juni förra året. Bland annat renoverades då 17 rum och ett par konferens­rum, huvudentrén flyttades, uteserveringen utökades och det byggdes en ny terrass och entrédäck med inbyggd belysning, berättar Jörgen Persson, ägare och projektledare på Furusunds El.

 

Leverans med fraktbåt

Då Furusunds El fått projektet kontaktade de direkt Elektroskandia angående leveranserna till Sandhamn.

– De undrade om vi kunde garantera möjlig­het till leveranser varje dag. Jag kontrollerade och det var inga problem, vi kunde leverera med lastbil till bryggan vid Stavsnäs och sen skeppa godset vidare med fraktbåt till Sandhamn. Det gällde all typ av elmateriel till projektet, från installationsmateriel till belysning, handdukstorkar och golvvärme, säger Morgan Lindblom, utesäljare Elektro­skandia.

– Elektroskandia är vår huvudgrossist, då de lever upp till hög leveranssäkerhet och kvalitet. De har bra leveranstider och har koll på när materiel kommer. Och när leverans­erna ska gå med båt är det extra viktigt att allt fungerar. För mig var Elektroskandia det naturliga valet i det här projektet beroende på helheten de erbjuder, säger Jörgen Persson.

Elektroskandia skickar löpande, under projektets gång, ut materiel med fraktbåt till Sandhamn. 

– Mindre kompletteringsmateriel tas ibland ut av våra montörer då de åker ut med Vaxholmsbåten till Sandhamn. De åker ut dit på måndag morgon, jobbar fram till och med torsdag och är sen lediga fredag, säger Jörgen Persson

 

Andra etappen i år

I år genomför man nu andra etappen på hotellet, med bland annat renovering av ytterligare 23 rum, utökning av uteserveringen och byggnation av en ny bardel. Det ska vara klart till att sommarsäsongen drar igång i början av juni.

– Leveranserna av materiel har kommit i tid och vi har kunnat hålla vår planering. Vi har projekterat tillsammans med beställaren under byggets gång, utifrån deras och arkitektens idéer. Det har fungerat bra då vi är flexibla och duktiga på att ta fram speciallösningar ihop med H. Aronsson Byggnads, avslutar Jörgen Persson.

 

Jörgen Persson, Furusunds El.

Säkra materielleveranser – en förutsättning vid ö-projekt

Furusunds El startades av farfar Allan Persson 1960 och idag drivs företaget av Jörgen Persson i tredje generationen.

– Företaget startades i Roslagen med huvudinriktning att hjälpa alla så kallade nybyggare som byggde nytt på alla nya tomtområden. Samtidigt så behövde även Tullen, numera Kustbevakningen, Lotsen samt Vägverket med sina färjor vår hjälp med att hålla deras fastigheter och fartyg i brukligt skick. Efter drygt 60 år så servar vi fortfarande Vägverket med deras bilfärjor och fastigheter i Roslagen, säger Jörgen Persson.

I början av 70-talet startade Jörgens far Rolf Persson upp en liten filial i Stockholm och idag har företaget huvudkontor i Täby i norra Stockholm men arbetar fortfarande till stor del på öar i Roslagen och i Stockholms skärgård.

Hugo Hultgren, Furusunds El, utför installationsarbeten.

– Idag är vi 26 anställda och cirka 40 procent av vår verksamhet är ute på öar. Vid vår filial på Yxlan har vi en egen båt och tre fastboende anställda som utgår därifrån. Huvuddelen av jobben för vår filial kommer från området kring Furusund, Yxlan, Blidö och kringliggande öar. Vår verksamhet har också växt i Norrtälje där vi har ytterligare cirka 7 montörer och under hög belastning är det främst de som stöttar ut till öarna, säger Jörgen Persson och fortsätter:

– Att jobba ute på öar är ju lite speciellt. Den stora fördelen är att man får uppleva härliga miljöer men utmaningarna är många. Man har att ta hänsyn till skiftande väderförhållanden, det kräver planering och erfarenhet och det är mycket bärande och släpande för att få all materiel på plats. Det gäller att inte glömma något utan se till att ha med sig allt. I vår egen båt har vi ett litet lager med ett bassortiment bestående av sådan elmateriel som ofta används. I en del projekt på öar, som till exempel Sandhamn, beställer vi materiel som sedan levereras med fraktbåt ut till ön. Då är det viktigt med elgrossistens leveranssäkerhet så vi vet exakt när det vi beställt anländer till ön. Får vi inte den materiel som behövs är vi ju strandsatta i dubbel bemärkelse.