Arise, som utvecklat Skaftåsen vindkraftpark, är nu i färd med att bygga parken i Härjedalen på uppdrag av Skaftåsen Vindkraft AB. Skaftåsen vindkraft har tecknat avtal med Ellevio som bygger ett helt nytt elnät. Entreprenören ABEKA El & Kraftanläggningar har valt Elektroskandia för leverans av all materiel till elnätsprojektet. Med 275 stolpplatser och totalt 600 ton materiel är det här ett projekt utöver det vanliga. Bra planering, projektpackning av materiel och pricksäkra leveranser, till viss del med helikopter, är bara några av ingredienserna.

Jan Ranström, Ellevio och Torbjörn Wadell, ABEKA.

Skaftåsen vindkraftpark ägs av Foresight Energy Infrastructure Partners SCSp, en fond som leds av Foresight Group LLP, specialiserade på investeringar i förnyelsebar energi, tillsammans med en grupp av större europeiska institutionella investerare. Vindkraftparken är planerad att tas i drift hösten 2021 och kommer bestå av 35 turbiner med en total effekt på cirka 231 MW, vilka ska kunna producera el för cirka 100 000 hushåll. 

Eric Weemaels, placerad i Sverige av Foresight Group LLP för att övervaka byggnationen av projektet:

– Det här är det största projektet under byggnation i vår portfölj och den första investeringen i Skandi­navien. Vi är impo­nerade av professionalismen hos Arise, Ellevio och deras underleverantörer som genom­för projektet i enlighet med bygg­planerna vilka omfattar arbeten under stränga vintermånader och svåra markförhållanden.

– Vi sköter byggprojektet åt parkägaren och vi kommer senare även drifta och förvalta parken. Turbinerna börjar byggas i sommar och hittills har vi förberett genom att bygga vägar, fundament till turbinerna och även ett elnät i parken från respek­tive turbin. Vi har också tecknat elanslutnings­avtal med Ellevio vilket resulterat i att de bygger ett nytt elnät från transformator­station Palatset till stamnätstationen Torp­berget, säger Peter Svantesson, elnäts­ansvarig Arise Elnät AB.

Luftledning på 42 km

– Den 400 kV stamnätstationen dit vi kommer transportera elen byggs tillsammans av Svenska Kraftnät och Ellevio, där 130 kV delen samt 400/130 kV tranformeringen byggs av Ellevio. Totalt utbyggd kommer stationen att kunna ta emot upp till cirka 700 MW från ett antal vindkraftparker i området. Sträckan mellan Palatset och Torpberget är 42 km, så det tar sin tid att bygga 130 kV luftledning. Totalt är det 275 stolp­platser varav cirka 190 nu är upp­satta. Det har gällt att planera väl, inte minst med tanke på de olika årstiderna och den utmanande terrängen, säger Jan Ranström, projektledare Regionnät Ellevio.

Planering viktigt

ABEKA El & Kraftanläggningar fick upp­draget av Ellevio att bygga den nya luft­ledningen i Los, beläget mellan Orsa och Sveg.

– Vi står för projektledning, projektsam­ordning och materiel och sen har vi våra underentreprenörer, där­ibland Josia som står för linjemontörer och grävare, säger Torbjörn Wadell, projektledare ABEKA El & Kraftanläggningar och fortsätter:

– Det finns många utmaningar med ett sånt här projekt. Vi är mitt ute i vildmarken och bygger så terrängen är inte att leka med. Och då det är fråga om stora mäng­der materiel så gäller det att planera väl i förväg så att man får ut rätt kvalitet i rätt mängd i rätt tid. Vi valde Elektroskandia som leverantör till det här projektet. De är alltid bra på att leverera och ställer upp i alla lägen. 

Cirka 600 ton materiel

Elektroskandia har levererat allt till projektet förutom trästolparna, som Ellevio köpt in själva i förväg. Ansvariga på Elektro­skandia är Victor Philip, NKAM region Elnät och Christian Bäcklund, teknisk innesäljare Transmission.

– Det här är det största transmissions­projekt vi haft hittills och det viktigaste som jag ser det var kommunikationen vid uppstartsmötet. Här gick vi igenom material­listor, förutsättningarna och fick även riktlinjer för hur all materiel skulle levereras. Och det var ju en hel del, totalt blev det cirka 600 ton materiel. Mängden av materiel det var fråga om var den största utmaningen. Det vi hade på lager räckte inte till utan vi var beroende av leverans- och tillverknings­tider från våra leverantörer, säger Victor Philip.

Satspackning och leverans till 19 upplagsplatser

Christian Bäcklund har haft den dagliga kontakten med ABEKA och även Josia då det gällt order och leveranser.

– Vi har levererat all typ av linjemateriel, som isolatorkedjor, faslinor, optoled­ningar, reglar och övrigt stålmateriel etc. samt sex kompositstolpar. Dessutom lät vi specialtillverka två stålstolpar för ledningsdragning över en älv. En stor del av materielen har satspackats på pall av vår projektpackning i Örebro. Exempelvis så har vi levererat vissa reglar färdigpackade med alla stag, fästen, isolatorer, linfästen etc. Att få allt satspackat förenklar jobbet betydligt för montörerna i fält. Merparten av leveranserna har körts ut på koordinater till de 19 upplagsplatserna. Det har varit mycket att hålla reda på och det har kommit ändringar längs vägen men vi har kunnat hålla våra leveransplaner. Vi började leverera i maj förra året och har hållit på fram till nu, säger Christian Bäcklund. 

Helikoptertransporter spar miljön

Då man rör sig i orörd miljö med stora naturvärden vill man i den här typen av projekt gå fram så varsamt som möjligt. Samtidigt är terrängen utmanande att forcera och arbeta i. Därför valde man till det här projektet att där det var möjligt använda sig av helikopter­leveranser. 

– Vi har anlitat en helikopterpilot som specialiserat sig på den här typen av flygningar. Först har han flugit ut med förlinor, som lagts i linvagnen. Därefter har han med stor precision satt dit reglar på stolptoppar. Totalt har ungefär 250 reglar satts på plats med hjälp av helikoptern. Det här går snabbt, är kostnadseffektivt och vi slipper köra ut med stora maskiner i terrängen i onödan, säger Torbjörn Wadell och fortsätter:

– Samarbetet med alla inblandade är mycket bra och arbetet framskrider helt enligt våra planer. Vi började bygga förra våren och ska vara klara nu i augusti.