Antalet laddbara bilar i Sverige ökade med 76 procent under förra året och för 2017 väntas ungefär motsvarande ökning. Det skulle innebära att det vid årets slut finns cirka 48 000 laddbara bilar i Sverige. För att tillgodose behovet av laddstationer satsar Elektroskandia på att erbjuda ett komplett sortiment av produkter för denna växande marknad.

Sveriges regering ger stöd till uppbyggnaden av laddinfrastruktur inom programmet Klimatklivet. Pengar från Klimatlivet går till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen har som syfte att minska växthusgasutsläppen. Fram till år 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att fördelas för insatser inom Klimatklivet. För investering i laddstationer kan alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser, föreningar och bostadsrättsföreningar söka stöd hos Naturvårdsverket och från Klimatklivet få upp till 50 procent av investeringskostnaden.

Ny marknad för elbranschen

– Intresset blir allt större från våra kunder och försäljningen ökar stadigt. Att efterfrågan på laddinfrastruktur ökar innebär ju också en helt ny marknad för elbranschen. Här finns det stora möjligheter till ökad försäljning för de elinstallationsföretag som profilerar sig på området, säger Håkan Svärd, marknadschef Elmateriel & Industri på Elektroskandia och fortsätter:
– Elektroskandia har ett komplett sortiment och vi kan leverera allt som krävs till en anläggning, från laddstolpe och kabel till kabelskåp och rör. Vi har också ett nära samarbete med de ledande tillverkarna av laddstationer GARO, ABB och ENSTO. För att göra det så enkelt som möjligt att välja laddstation har vi nu också tagit fram en komplett katalog e-mobility – Laddning för elbil som alla intresserade kan beställa eller titta i på vår webb.

Pär Tolf och Per-Erik Ekström från Västervik Miljö & Energi vid en av kommunens nya laddstationer.

Plan för de närmaste tre åren

En aktuell leverans av laddstolpar från Elektroskandia gick i december till Västerviks kommun, där Pär Tolf, beredare på Västervik Miljö & Energi AB var ansvarig för projektet.
– Vi fick i uppdrag av kommunen att driva projektet och hantera den tekniska biten. Vi sökte medel från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet och investeringen delfinansierades av dem. Till att börja med gällde det nu tre laddstolpar. Dessa är de första laddstolpar vi sätter upp men vi har en plan att under de närmaste tre åren placera ut ett antal laddstolpar i kommunen. Vi gick ut med en förfrågan till olika grossister och Elektroskandia gav oss den bästa offerten. Vi köpte där in tre GARO LS4 laddstolpar. De var mycket enkla att installera, det var bara att koppla in kabeln och slå på strömbrytaren. Laddstolparna placerades ut i samråd med kommunens samhällsbyggnadsenhet, två laddstolpar sattes upp på allmänna parkeringar och en vid kommunhuset. Varje laddstolpe har två laddplatser. Nu till att börja med har vi inte valt någon betalningslösning men vi tittar på det för framtiden, säger Pär Tolf.

Reine Lönn, försäljningschef laddinfrastruktur på GARO, laddar bilen vid en av laddstolparna i Västervik.

Enkla att installera

GARO var det företag som var först ut med laddstationer i Norden och 2008 visade man upp den första produkten i Almedalen. Reine Lönn är försäljningschef laddinfrastruktur på GARO.
– Under 2016 tog försäljningen fart ordentligt och vi räknar med en kraftig uppgång de närmaste åren. I och med Klimatklivet blev det stor efterfrågan, först från stat, kommuner och landsting men nu har även allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar fått upp ögonen för möjligheten. Alla våra produkter utvecklas och tillverkas i Gnosjö och är anpassade för nordiskt klimat. Produkterna är enkla att installera, underhålla och uppgradera. Och de är säkra både för installatör och för slutkund. Vi har försett laddstationerna med ett extra beröringsskydd under den låsbara dörren och en huvudbrytare för inkommande matning.Vi delar upp våra laddstationer i tre olika typer – normalladdare 3,7 kW (ex.vis hemma eller på arbetsplatsen), destinationsladdare 11-22 kW (exvis köpcenter) och snabbladdare 50-150 kW. Destinationsladdare står för den största försäljningen idag och här heter vår flaggskeppsmodell LS4, förberedd för framtida teknik. Vi levererar all hårdvara och samarbetar med alla leverantörer av betalningslösningar. Att satsa på att installera laddstationer innebär en väldigt bra affärsmöjlighet för installationsbranschen då det krävs en behörig installatör både för att installera, serva och underhålla produkterna, säger Reine Lönn.