Vid LKAB:s Malmhamn i Luleå har man moderniserat med nya strålkastare på hamnplanen. Resultatet blev tredubblad belysning, med samma energiförbrukning som tidigare.

Årligen skeppas flera miljoner ton järnmalmsprodukter ut till LKAB:s kunder via hamnen i Luleå. Här arbetar totalt cirka 40 anställda med huvudsakligen lossning av tåg och lastning av pråmar och båtar. Mer än 300 båtar anlöper hamnen varje år och man kan ta emot fartyg upp till 50 000-tonnare av Panamax-storlek*.

Allt ljus på Conny Wallmark, Elektroskandia och Mats Esberg, LKAB.

Dåligt ljus och dyra i drift

– Vi behövde byta ut belysningen på hamnplanen. De gamla halogen-armaturerna gav dåligt ljus och var dyra i drift. Vi ville ha en bättre och jämnare belysning över hela kajen. För oss gällde det också att förbättra arbetsmiljön, ingen ska ju behöva arbeta i mörker. Därför började vi titta på möjligheterna att uppgradera och byta till modern LED-belysning, säger Mats Esberg, produktionschef på LKAB:s Malmhamn i Luleå.

Mats Esberg kontaktade Elektroskandia då han visste att de utrustat flera andra hamnar med LED-belysning.
– Jag var på plats och tittade på förutsättningarna och vi talade igenom de krav man hade på belysningen. Bland hamnens krav kan nämnas att man ville ha 20 lux vid kajkanten, säger Conny Wallmark, belysningsinformatör på Cebe Belysning.

Strålkastare från Cebe

Med hjälp av ljusdesigner på Cebe Belysning tog Conny Wallmark fram ett förslag på lämpliga armaturer och en ljusberäkning.
– Vi föreslog vår nya strålkastare T-500 LED. Det är flaggskeppsmodellen av strålkastare från Cebe, lämplig för områdes- och industribelysning. T-500 LED ger 45 000 lumen och ljusbilden är assymetrisk, vilket innebär att ljuset lyser rätt ner på marken utan att läcka ut åt sidorna. En annan fördel är att på de strålkastare som har inbyggda driftdon är dessa istället placerade på marknivå för att förenkla service och underhåll, säger Conny Wallmark.

Godkänt av lotsarna

Under hösten byttes belysningen ut i hamnen. Förutom de två befintliga 18-meters masterna kompletterades anläggningen också med ytterligare en mast, för att få en jämnare spridning av ljuset över hamnområdet. Totalt monterades 15 st strålkastare av modellen T-500 LED. Hamnen har även köpt LED-strålkastare från Cebe som ska monteras på skeppslastaren, med vars hjälp man lastar malm på båtarna.

– Vi är jättenöjda med resultatet. I och med den här moderniseringen har vi tredubblat belysningen med samma energiförbrukning som tidigare. Vi räknar även med att spara underhållskostnader i och med bytet till LED. Dessutom har vi fått en jämnare spridning av ljuset och vi upplever LED-ljuset som bättre för ögat. Även lotsarna har varit här och godkänt den nya belysningen. Det är ju viktigt att de inte blir bländade utan kan se ensmärkena på land när de ska lotsa in fartyg i hamnen, säger Mats Esberg.

*Panamax är ett maximimått på fartyg som kan gå genom Panamakanalen mellan Atlanten och Stilla havet.