Natten till den 2 januari slog stormen Alfrida till med full kraft mot Sverige. Med medelvindstyrkor på 30 sekundmeter och med uppåt 38 i byarna blev förödelsen stor där stormen drog fram. Hårdast drabbat blev Roslagen, Uppland och Stockholms skärgård, med mängder av nedfallna träd, som bland annat orsakade omfattande skador på elnätet. Som mest var cirka 60 000 av Vattenfalls kunder utan ström direkt efter stormen. Sedan dess arbetar man på Vattenfall oavbrutet för att bygga upp elnätet igen. Elektroskandias roll är att förse Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Services med all den materiel som krävs.

På Elektroskandia är det ett team av medarbetare som från första dagen sett till att elnätsmateriel levererats till återuppbyggnaden. En av dessa är Tomas Karlsson, KAM för Vattenfall på Elektroskandia.

– På vårt logistikcenter i Örebro har medarbetarna gjort ett jättejobb, först Kundtjänst och sen Jouren hela helgen. Vi har ett speciellt journummer dit Vattenfall kan ringa och telefonerna har varit bemannade av sex personer och dessutom fyra som arbetat på lagret med att plocka artiklar, säger Tomas Karlsson och fortsätter:

– Från början var det mycket panikleveranser. Förutom kabel och luftledningsmateriel har vi levererat en hel del stolpar. I fredags var det 450 stolpar och i måndags 100 stolpar, som levererades direkt från våra leverantörer ut till site. Det är ett stort antal lastbilar som gått härifrån de senaste dagarna till framför allt Roslagen och även leveranser med taxibilar. Till exempel levererade vi igår 50 st hänglås med taxi! Hänglåsen ska användas till att låsa brytare, så att folk som arbetar med elnätet inte slår på strömmen av misstag. Det är ett riskfyllt arbete, då många personer arbetar inom samma område, därför är säkerhetstänket högt prioriterat.

Intensivt arbete

På Elektroskandias logistikcenter var det Mats Westerdahl, chef för Logistiktjänster som initialt skötte mycket av samordningen av leveranserna.

– Min uppgift var att tillsammans med Jouren hålla ihop det och se till att rätt materiel fort kom ut till rätt plats. Från det kabellager vi har för Vattenfall Eldistribution har vi plockat, sorterat och sett till att transporterna fungerat. Vi har också levererat materiel från de storstörningslager som vi har på åtta ställen i landet för Vattenfall Eldistributions räkning. Det har varit ett mycket intensivt jobb de första dagarna, säger Mats Westerdahl.

Samarbete inom branschen

Vid stora händelser och krislägen som efter stormen Alfrida är det viktigt att kunna samarbeta och snabbt hitta lösningar.

– För mig har det bland annat inneburit att hitta alternativa produkter hos våra leverantörer när de ordinarie produkterna tagit slut och även ha kontakt med andra elnätsbolag, som inte varit lika drabbade, och köpa materiel från deras störningsförråd. Alla har hjälpt till och branschen kommer verkligen samman i såna här krislägen, säger Patric Andersson, produktansvarig Elnät på Elektroskandia.