ONE Nordic ville hitta ett nytt, kostnadseffektivt alternativ till traditionella stålstolpar för ett ombyggnadsprojekt av en befintlig 130 kV-ledning i Helsingborg. Lösningen blev kundunika 16-kantiga stålrörsstolpar levererade av Elektroskandia.

Bakgrunden till projektet var att Trafikverket ska bygga ett extra spår vid Gyhult-Väla i Helsingborg. På grund av detta behövde en ombyggnad göras av det befintliga elnätet, vilket innebar att bland annat flytta stolpar och höja ledningen. Beställare var E.ON och entreprenaden utfördes av ONE Nordic.

Två etapper

– Projektet var uppdelat i två etapper, dels arbetet med en ny portalstolpe vid ställverket i Gyhult och dels nya stolpar över järnvägen i Väla. När vi fått projektet gick vi ut med förfrågan om materiel till flera leverantörer, men det var bara Elektroskandia som kom tillbaka med en lösning. Vi har haft projekt med stålstolpar med Elektroskandia tidigare som fungerat bra och de är lite av en hovleverantör till oss, säger Daniel Gof, projektledare ONE Nordic, och fortsätter:

– Viktigt i projektet var att hitta ett nytt, mer kostnadseffektivt alternativ till traditionella stålstolpar, som är tunga och tar tid att bygga ihop. Här kunde Elektroskandia presentera ett nytt alternativ i form av en stålrörsstolpe.

16-kantiga stålrörsstolpar

På Elektroskandia var Victor Philip, NKAM Transmission, tekniskt ansvarig för projektet.

– Det gällde en komplett leverans där vi stod för materielförsörjning och som logistikpartner. En central del i vår leverans var stolparna som vår leverantör Valmont i Polen tog fram till projektet. Valmont är specialiserade på den här typen av transmissionsstolpar och en av världens ledande leverantörer. I det här fallet offererade vi fyra st 20 meter höga stålrörsstolpar, specialkonstruerade till det här projektet. Denna typ av stolpe är relativt ny på den svenska marknaden. Stolparna är 16-kantiga, väger mindre än traditionella stålrörsstolpar och är också enklare och snabbare att montera, då de levereras i 10-meters sektioner, säger Victor Philip.

ONE Nordic hade tagit fram hur fundamentkonstruktionen skulle vara utformad och Elektroskandia anpassade den med stolparna.

– Varje stolpe av denna typ som levereras är special, där vi får en specifikation från kunden, med alla laster och krav. Vi måste utifrån dessa kravställningar säkerställa att vi får med alla infästningar som ska vara för att det ska fungera i slutändan, säger Victor Philip.

Fabriksbesök i Polen

För att kontrollera tillverkningen, kvaliteten på galvaniseringen och att allt uppfyllde E.ON:s krav åkte Victor Philip samt Daniel Gof, tillsammans med ONE Nordics konstruktör och E.ON:s representant, som är stålexpert, ner till Valmonts fabrik i Polen.
Elektroskandias tekniske innesäljare Henrik Zetterdahl, hade under projektets gång mycket kontakter med leverantören och kunden i olika frågor samt hanterade och koordinerade leveranserna

– När stolparna från Valmont kommit till Sverige levererade vi dem till en blästringsfirma i Göteborg, som blästrade bort 2,5 meter varmförsinkning längst ned på stolparna och lade på Procoat gummibeklädning. Detta för att göra stolpen totaltät och förhindra oxidering, säger Henrik Zetterdahl och fortsätter:

– Vi lät även, enligt ritning, ta fram en fackverksstolpe som skulle användas vid ställverket i Gyhult. Den tillverkades vid Vikingstads Mekaniska och galvaniserades i Degerfors. Här var jag med från Elektroskandias sida då besiktningsmannen besiktigade stolpen.

Snabbare montering

– För vår del startade projektet med en etapp i maj. Då reste vi en ny portalstolpe vid ställverket i Gyhult, där vi går in med två ledningar till ställverket. Vi förstärkte också en befintlig stolpe med förstärkningsjärn levererade av Elektroskandia. Etapp två startade i augusti då vi flyttade och ersatte fyra befintliga stolpar med de nya stålrörsstolparna, säger Daniel Gof.

En av dem som arbetat med projektet på plats är Ingvar Mårtensson, ledande montör på ONE Nordic.

– Det är första gången jag jobbar med den här typen av stolpe. Det har fungerat bra. De är enkla att montera ihop med kransen, sektionsvis. Så nog spar det tid för oss, vilket är viktigt. Det är ofta tajta tidsscheman i den här typen av projekt, säger Ingvar Mårtensson.

Krävande logistik

Logistikmässigt har det varit ett krävande projekt där Elektroskandia levererat all materiel. Förutom fyra stålrörsstolpar från Polen och en fackverksstolpe tillverkad i Sverige har det varit direktleveranser av OPGW-lina från Kina och kedjor, stegmateriel samt övriga tillbehör från Elektroskandias logistikcenter i Örebro.

– Det är alltid lite riskfyllt med stora projekt som detta där materiel ska specialtillverkas och levereras sker från olika platser. Men allt har fungerat bra och projektet har gått som planerat. Faller allt väl ut kommer vi troligen använda denna typ av stålrörsstolpar även till kommande projekt, avslutar Daniel Gof.