För att bidra till att uppfylla kommunens miljömål har Jönköpings Länstrafik valt att satsa på fossilfria transporter. Den 14 juni är starten för att trafikera alla Jönköpings innerstadslinjer med elbussar. Jönköping Energi är ansvariga för laddningstjänsten till bussarna, ABB levererar laddinfrastrukturen och Elektroskandia levererar fördelningscentraler.

Jan Franzén, Elektroskandia, Björn Johansson, ABB och Peter Lerge, Jönköping Energi.

Allt fler kommuner runt om i landet ställer om från fossil till förnybar energi i kollektivtrafiken. ABB har under många år satsat på lösningar för laddinfrastruktur bland annat för bussar, och har i Sverige hittills levererat bussladdare till Skellefteå, Östersund, Värnamo, Göteborg och nu Jönköping. An­svarig på Jönköping Energi är Peter Lerge, projekt­ledare Bussladdning.

– Idag har vi biogasbussar på våra innerstadslinjer och dieselbussar på ytterstadslinjerna. I och med att vi nu går över till eldrivna bussar på innerstadslinjerna kan vi helt slopa dieselbussarna och därigenom få en utsläppsminskning på ungefär 3000 ton koldioxid per år. Dessutom får vi en tystare och lugnare stadsmiljö, säger Peter Lerge och fortsätter:

– För att testa systemet har vi kört en elbuss under ett år och haft en laddstation. Det har fungerat mycket bra, vi har inte haft några problem och utrustningen har varit driftsäker.

 

Pantografladdarna från ABB är på 450 kW.

450 kW pantografladdare

Nu gör Jönköpings Länstrafik en ordentlig satsning på alla fyra innerstadslinjer. Totalt blir det fråga om cirka 45 elbussar som kommer laddas vid busshållplatserna av tio 450 kW pantografladdare från ABB.

– Vi har levererat bussladdarna, som var och en består av tre kraftskåp på vardera 150 kW samt stolpen med pantografen, som går ned på busstaket och laddar.

Vi sköter även installation samt idrifttagning och service av anläggningarna, säger Björn Johansson, projektledare ABB Electrifi­cation i Sverige.

– Jönköping Energi har materielavtal med Elektroskandia och de kontaktade därför mig med förfrågan om att ta fram fördel­ningscentraler till bussladdarna. Jag fick deras ritningar och kravspecifikation på bestyckningen av centralerna och tog där­efter kontakt med vår leverantör ABB-­enheten Switches & Fusegear, för att gå igenom förutsättning­arna. Det är fråga om stora specialtillverkade skåp, ett vanligt kabelskåp kanske är 80 cm brett medan de här är 3 meter breda, säger Jan Franzén, utesäljare Elektroskandia.

 

De stora fördelningscentralerna är specialtillverkade.

Manövrering och övervakning på distans

Elektroskandia levererade fördelnings­centralerna till ABB:s underentreprenör Laddalliansen, som monterade in filter i skåpen innan installation. Bussladdarna är monterade en i varje ände av linjerna samt på två ställen är det tre laddare. Med hjälp av automatisk takanslutning kan bussarna snabbladdas vid hållplats­erna. Att ladda bussarna tar bara mellan sju till tio minuter och kan ske samtidigt som resenärer kliver på eller av. Dessutom kommer bussarna att laddas i depå under nätterna.

– Vi har dragit fram kabel och levererat anslutningar till elnätet. För att säkra upp driften på laddarna måste vi ha redundans i nätet och därför är laddarna upp­byggda av nio moduler och om någon modul går sönder kan man ändå fortsätta köra. Till laddarna finns även ett övervakningssystem, från vilket det går att kontrollera och manövrera laddarna på distans. Vi har samarbete med ABB som är ansvariga för felavhjälpning, övervakning och distansmanövrering. Kontroll och avhjälpning på plats sköts av Jönköping Energi Elnät, säger Peter Lerge.

 

Fossilfria transporter är framtiden

– Vi har haft ett bra samarbete med alla inblandade, projektet har flutit på som planerat och nu under maj månad räknar vi med att alla laddstationer skall vara i drift, säger Björn Johansson.

– Det är glädjande för Elektroskandia att få vara delaktiga i ett sådant här banbrytande miljöprojekt. Vi hoppas att fler kommuner nu skall gå samma väg och satsa på fossilfria transporter i framtiden, säger Jan Franzén.

– Det här är lite obruten mark och vi har fått lära oss under resans gång. Allt har fungerat bra så här långt och det finns en option i upphandlingen på ytterligare en linje med eldrift i Jönköping. Det troliga är att man nog helt går över till elbussar i framtiden. Det är måste vara helt rätt väg att gå, avslutar Peter Lerge.