Elektroskandia breddar kundkretsen genom vindkraftssatsning

 

I maj i år inledde Elektroskandia ett arbete med att bredda sin kundkrets och aktivt rikta sig mot vindkraftsbranschen.
– Det var ett naturligt steg för oss, berättar Victor Philip, vindkraftsansvarig vid Elektroskandia. Det är samma produkter som inom segmentet Elnät. Utmaningen ligger istället i att hitta nya kunder och visa vad vi kan erbjuda.
Ett av de senaste projekten där Elektroskandia är leverantör är till Jemtskas vindkraftspark i Vindeln.

Victor Philip har sedan i maj intensivt arbetat med att presentera Elektroskandias lösningar och skapa nya relationer med vindkraftsbranschens aktörer.

 

Jemtska_2_250Stark utväxling

– Det har gått hittills väldigt bra, säger han. Vi har ökat vår omsättning i vindkraftsområdet med över 300 procent. Det har varit en väldigt stark utväxling sedan vi startade.

Vindkraftssatsning innebär att Elektroskandia erbjuder en lösning gällande allt material som behövs för att bygga en vindkraftspark, förutom själva tornen och turbinerna.

– Det som vi jobbar mest med inom vindkraften just nu är kablifieringen i projekten. Det går åt mycket kabel och kabeltillbehör då vindkraftsparken ska anslutas till elnätet, säger Victor Philip.

 

Fäbolidens vindpark

Två mil norr om Vindeln i Västerbotten har vindkraftföretaget Jemtska, ett samägt bolag av Jämtkraft och Skanska, påbörjat bygget av Fäbolidens vindpark åt beställaren Fred Olsen Renewables. Projektet innefattar 24 vindsnurror på vardera 3,3 MW, levererade av Vestas. Sammanlagt ska turbinerna leverera en effekt på omkring 80 MW.

– Projektet går stadigt framåt, säger Per Nordström, projektansvarig vid Jemtska. Markarbetena där vi terrasserat vägarna har avslutats och vi har kommit igång med krossningen i bergtäkten. Vi projekterar nu för vindkraftsverkens fundament och för ställverk. Dessutom har den första materialleveransen kommit, vilket betyder att vi nu kan sätta igång arbetet med kabeldragningen.

Elektroskandias leveranser kommer från centrallagret i Örebro, förutom kabeln som kommer direkt från tillverkaren Tele-Fonika.

– Det är ungefär 25-30 000 meter kabel som kommer att gå åt för att ansluta parken till elnätet.

 

Bra samarbete

Jemtska och Elektroskandia har samarbetet tidigare. Då under etableringen av Vettåsens vindpark, med tio vindkraftverk.

– Samarbetet har fungerat mycket bra, säger Per Nordström.

– Vi har en bra dialog och det finns en relation uppbyggd där vi jobbar tillsammans, säger Victor Philip.

Prov på detta visades då kravspecifikationen ändrades under resans gång och den ursprungligt tänkta TT-kabeln ersattes med en grafitkabel med yttre ledande skikt.

– Vi kunde vi parera den ändringen utan problem, säger Victor Philip.

Enligt tidsplanen ska tornen börja resas i april nästa år och i början av 2016 ska den första elen levereras ut på nätet.

 ”Ungefär 35 000 meter kabel går åt för att ansluta parken till elnätet” Per Nordström, projektansvarig vid Jemtska


”Ungefär 35 000 meter kabel går åt för att ansluta parken till elnätet”
Per Nordström, projektansvarig vid Jemtska

 

Potential

Som helhet är det för just nu medvind vindkraftsbranschen och Victor Philip ser en stor potential i marknaden.

– Jag har varit på många möten med Energimyndigheten och branschföreningen Vindkraftsleverantörerna och de ser inte kostnadsnivåerna för vare sig elcertifikat eller elpris som hinder för utvecklingen, säger Victor Philip. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och det går att producera nya vindparker till de kostnader som finns idag.

Målsättningen är nu att vindkraften ska producera mellan 16-20 TW till 2020.

– Med den fart det är i utvecklingen nu ser den målsättningen ut att kunna uppnås och förmodligen mer än så, avslutar Victor Philip.
Text: Otto Marand