FEKA Partner fick i uppdrag av Uniper/Sydkraft Hydropower att installera övervakningssystem vid kraftverksdammarna Storfinnforsen och Ramsele. Valet av styrsystem blev Siemens Simatic 1200 och 1500. Huvuddelen av all utrustning till projektet levereras av Elektroskandia.

FEKA Partner är ett Sollefteåbaserat företag som levererar tjänster inom el, data, tele, säkerhet och kontor. De utför även markarbeten samt montage av stängsel och grindar.
– Vi arbetar mycket med helhetslösningar för våra kunder och har bland annat avtal med landstinget och kommunen. Dessutom jobbar vi mycket med kraftbolag. Ett av våra projekt är till Uniper/Sydkraft Hydropower för vilka vi genomför dammsäkerhetshöjande åtgärder och installerar övervakningssystem vid kraftstationerna Storfinnforsen och Ramsele, säger Albin Andersson, projektchef på FEKA Partner.

Uniper är, med sitt svenska bolag Sydkraft Hydropower AB, den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige med 76 hel- och delägda vattenkraftverk med en samlad effekt på cirka 1 700 MW och en årlig leverans av ca 8 000 GWh förnybar el. Det motsvarar cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion.

850 meter lång damm

De aktuella dammarna är minst sagt imponerande stora och med sina 850 meter är Storfinnforsen Sveriges längsta betongdamm medan dammen i Ramsele är 440 meter lång. Vid kraftverksdammar är säkerheten i fokus och stora resurser läggs på underhåll och kontroll, dels via system som kontrollerar vattenytor, temperatur och rörelser dels via inspektioner av utbildad personal
– Vår kund ville på ett enkelt sätt kunna övervaka betongkonstruktionerna på dammarna. Betong rör sig vid fukt och temperaturförändringar och det kan bli sprickbildningar. För att kunna kontrollera detta har vi installerat övervakningssystem längs hela dammarna där vi samlar in mätvärden med hjälp av olika instrument. Det är bland annat fukt, temperatur och rörelse som vi mäter av med hjälp av 3D sprickgivare, säger Albin Andersson.

FEKA Partner har ett nära samarbete med Elektroskandia och det var därför naturligt att kontakta dem när det gällde inköp av materiel till projektet. På Elektroskandia blev Daniel Lundquist, informatör Industriell Automation och tekniska innesäljaren Peter Skoglund inblandade i projektet.
– Det gällde leverans av det mesta till projektet, framför allt Siemens styrsystem Simatic med ingångskort och Siwarex-moduler men även kabel, apparatskåp, överspänningskydd och installationsmateriel etc. När det gällde Siemens-materielen så var jag med och stämde av det hela med Siemens och FEKA Partner, säger Daniel Lundquist.

Kontrollerar rörelser

Elektroskandia har fortlöpande levererat materiel till projektet och FEKA Partner under hela hösten och vintern. Det materiel från Siemens som levererats är framför allt 35 st Simatic S7 1200 PLC, 14 st Simatic 1500 PLC, 73 st Siwarex-moduler samt 13 st ingångskort.
– De kontrollerar bland annat rörelser i dammarna med hjälp av givare som kommunicerar via 4-20 mA signaler. Här använder vi Siemens Simatic 1500 PLC för att hämta hem värdena. Allt ligger online i realtid. Fördelat på dammarna sitter 20 st apparatskåp och mellan skåpen kommunikation via Siemens Profinet. Vi kör även pumpar som leder bort läckagevatten från dammen. Detta sker automatiskt med ultraljudsgivare som styrs med Siemens Simatic 1500 PLC, säger Albin Andersson och fortsätter:
– Sen har vi även Siemens 1200-system med vars hjälp vi mäter av rörelser i dammens betongkonstruktion. Lastceller mäter av om det rör sig och mätvärdena hämtas hem med hjälp av Siemens Siwarex till PLC 1200 via Profinet. Det övervakas hela tiden och allt är kopplat till Uniper/Sydkraft Hydropowers driftcentral.

Krävande projekt

Projektet med installation av systemen för betongkonstruktionsövervakning av dammarna ska vara klart i juni 2018.
– Det här är ett intressant men krävande projekt där vi är anlitade som totalentreprenör. Vi har cirka 10 underentreprenörer i projektet, dessutom dykare som gått ned på utsidan av dammen och satt fast givare på 30 meters djup och klättrare som varit uppe på höga höjder och monterat vajer för våra mätinstrument. Vi har ett bra samarbete med såväl våra underentreprenörer som materialleverantörer så projektet har fungerat bra och vår planering ser ut att hålla, säger Albin Andersson.

Kundunikt lager underlättar för FEKA Partner

– Sedan 2015 har vi ett kundunikt lager från Elektroskandia hos oss. Lagret innehåller cirka 800 artiklar, vilket ger oss trygghet i materialförsörjningen då närmaste grossistbutik ligger 10 mil härifrån. Vi skannar bara produkterna när vi behöver något och först därefter blir vi fakturerade. Elektroskandia fyller automatiskt på lagret så vi behöver inte tänka på den biten, utan kan koncentrera oss på vårt jobb. Ett jättesmidigt system som passar oss perfekt, säger Albin Andersson.