När nya Torpa kretsloppspark i Vänersborg skulle byggas ville man hitta en bra och kostnadseffektiv utomhusbelysning för det 28 000 kvadratmeter stora området. Elektroskandia projekterade och levererade en komplett lösning med armaturer från Cebe.

Torpa kretsloppspark invigdes i februari 2020 och ersatte då en tidigare återvinningsstation. Anledningen till att återvinningscentralen flyttade var för att få större utrymme och en bättre trafiksituation. På Torpa är det bättre logistik och lättare att lämna avfallet i de 30 containerplatserna. Det som skiljer från tidigare är också att man nu kommer kunna ta emot fler saker och materiel samt att stort fokus läggs på återbruk.

Anna Ordell och Lars Jensen, Vänersborgs kommun flankerar Hillevi Jacobsen, Elektroskandia.

Samarbete med Röda Korset

Lars Jensen är enhetschef Kretslopp och Vatten, Vänersborgs kommun. 

– På Torpa kretsloppspark kan vi också samla all personal på ett ställe, både de som arbetar på anläggningen och vår renhållningsperso­nal. Anläggningen är anpassad för att kunna ta emot avfall från hela kommunens invånare, cirka 39 000 personer, säger Lars Jensen och fortsätter:

– En nyhet är också vår återbruksdel där vi sam­arbetar med Röda Korset. De tar emot sånt som man tycker är för fint för att slängas och säljer det sen i sin butik Återbruk på området.

Belysningsberäkningar

Tekniska avdelningen på Vänersborgs kommun skötte projektering och upphandling av belys­ningen.

– Min roll i projektet var att projektera marken, väg, VA, belysning, el, fjärrvärme,  fiber, ja allt som går i marken. När det gällde belysningen utomhus på området kontaktade jag kommunens upphandlade entreprenör Vattenfall Services som fick ritningar. De skulle därefter kontakta belysningsleverantörer för att få förslag på lämpliga armaturer och göra belysningsberäkningar, säger Anna Ordell, markprojektör Vänersborgs kommun.

Helhetslösning

Hillevi Jacobsen, belysningssäljare på Elektroskandia var i kontakt med Vattenfall Services och fick uppdraget att ta fram ett förslag.

– Det gällde utomhusbelysning på stolpar och på byggnader. En utmaning var att hitta den bästa kombinationen och få så bra resultat som möjligt. Då det var ett stort område med belysning vid in- och utfart samt 30 containrar att belysa så gällde det också att tänka kostnadseffektivt, säger Hillevi Jacobsen.

Elektroskandia återkom med en helhetslösning bestående av förslag på armaturer samt ljusberäkningar. Förutom olika typer av armaturer från Cebe offererade man även stolpar, fundament och övrig materiel till projektet. Förslaget godkändes av Väners­borgs kommun och installationen kunde ske som planerat. Återvinningsdelen startade redan i mars förra året och i juni var hela anläggningen klar.

– Vi är mycket nöjda med belysningen och slutresultatet på Torpa kretsloppspark, säger Lars Jensen.