I Västervik satsar kommunen på att göra iordning elljusspåren och byter bland annat ut belysningen. Målsättningen är att få en ljusare och tryggare miljö samt lägre energiförbrukning. Vid elljusspåret i Gamleby blev Cebe-armaturen Motion det självklara valet.

– Västervik kommun rustar kontinuerligt upp sina elljusspår. De gör bland annat iordning ytorna i spåret och byter ut belys­ningen. Spåret i Gamleby var 2,5 km och här satt det 105 stycken 125 W kvicksilver­armaturer. Armaturerna gav allt sämre ljusutbyte och dessutom drog de en hel del energi, säger Jimmy Sandberg, belysnings­ansvarig på Västervik Miljö & Energi.

Bra ljusspridning

Sven-Ola Lundgren, utesäljare på Cebe Belysning, har ett nära samarbete med Västervik Miljö & Energi och informerar kontinuerligt om nya produkter och lösningar.

– Jag har bland annat visat upp vår armatur Motion, som har en optik anpassad bland annat för motionsspår. Den lyser upp i spårets riktning och ger en bra ljusspridning till skillnad mot kvicksilverarmaturer som lämnar stora, svarta partier mellan belysningsstolparna. I  mitt tycke är Motion den bästa armaturen som finns för elljusspår och vi har levererat många tusen de senaste åren, säger Sven-Ola Lundgren och fortsätter:

– I Gamleby drog de befintliga kvicksilverarmaturerna uppåt 150W inklusive drivdon. Med Motion kommer man ner i 30W per armatur. Det innebär stor energibesparing samtidigt som man får minskade drift- och underhållskostnader i och med att man ej behöver byta ljuskällor. I en del fall har bytet till Motion inneburit att man också kunnat gå ner i säkringsstorlek och därmed kunnat minska kostnaderna för elnätsabon­nemang. Sammantaget innebär det här att Motion är en mycket intressant lösning för många kommuner.

Bättre totalekonomi

– Vi gjorde en upphandling som Elektro­skandia vann med Motion. Jämfört med andra fabrikat fick armaturen det bästa omdömet såväl vad gäller effekt, ljusbild och pris. Totalt beställde vi 105 stycken Motion och de monterades i början av november. Våra montörer tyckte armaturen var bra att jobba med och vi är också mycket nöjda med resultatet. Elljusspåret är nu bra upp­lyst och miljön känns därigenom mycket tryggare, samtidigt kommer de nya armaturerna ge en bättre totalekonomi, avslutar Jimmy Sandberg.