Trygga leveranser viktigt för Belysningsmontage

Trygga leveranser viktigt för Belysningsmontage

En av de stora utmaningarna med vägbelysning är att det oftast är fråga stora mängder materiel under en längre projektperiod. Då gäller det att ha en grossist som kan leverera med precision och hålla prisbilden över tid. Belysningsmontage i Kumla har sedan företaget...
Nytt brandlarmsystem till Liljeholmstorget Galleria

Nytt brandlarmsystem till Liljeholmstorget Galleria

Målsättningen med byte av brandlarm var att ägaren Citycon ville ha ett modernt system där man enkelt kan göra förändringar över tid och samtidigt ha möjligheten att styra anläggningen från ett överordnat övervakningssystem. Lösningen, som installerades och...
Förbättring och effektivisering

Förbättring och effektivisering

Elektroskandia genomför löpande interna revisioner av företagets olika funktioner. Resultatet används sedan som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Elektroskandia har ett ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (Kvalitet), 14 001 (Miljö) inkl. STEMFS...