Medlem i UN Global Compact Network

Medlem i UN Global Compact Network

Via moderbolaget Sonepar är Elektroskandia medlemmar i UN Global Compact Network. Nätverket bildades under World Economic Forum i Davos 1999, med syfte att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption...