Källsortering av avfall vid varje butik

Källsortering av avfall vid varje butik

En viktig del för att minska miljöpåverkan är källsortering av avfall, något som sker såväl vid logistikcentret i Örebro som i samtliga Elektroskandias 49 butiker runt om i landet. Carina Karlsson, drift- och etable­ringschef, berättar om hur arbetet med källsortering...