Älvsborgsbron i nytt ljus

Älvsborgsbron i nytt ljus

Lagom till att Älvsborgsbron i Göteborg fyller 50 år har Vattenfall Services installerat ny effektfull belysning på bron. Det är ett omfattande projekt som bland annat inneburit att man engagerat såväl klätterexperter för montering på 100 meters höjd och dykare som...
Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Energimyndigheten har tagit fram en rapport som är ett intressant inspel kring hur vårt framtida energisystem kan komma att utveckla sig. Utredningen har skissat upp fyra olika scenarier om möjliga framtider för energisystemet. Energimyndigheten arbetar normalt på...