Zenita säkrar Nya Kungliga Musikhögskolan

Zenita säkrar Nya Kungliga Musikhögskolan

Zenita installerar just nu ett större säkerhetssystem vid nya Kungliga Musikhögskolans (KMH) campus vid Vallhallavägen i centrala Stockholm. Företaget valdes som säkerhetsleverantör i den offentliga upphandlingen som gjordes under våren 2015. Totalentreprenaden...

Wikmans satsar på solenergi

Bildtext: Wikmans systerföretag JÖTA EL har en solcellsanläggning som även fungerar som demoanläggning. Intresset för grön el och förnyelsebara energikällor ökar och att producera egen el är idag mer lönsamt än någonsin tidigare. Wikmans i Uppsala är...