Total säkerhetslösning till RaySearch

Total säkerhetslösning till RaySearch

Daniel Rogestam, RaySearch Laboratories, sköter enkelt säkerhetssystemet från RCO med hjälp av den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50. När medicinteknikföretaget RaySearch Laboratories skulle flytta till nya lokaler ställdes stora krav på det nya säkerhetssystemet. Det...