Värt att veta om effektbrytare

Värt att veta om effektbrytare

Inledning Val av skyddsapparat handlar i praktiken om att välja mellan säkring och effektbrytare, dvs säkrings eller säkringsfri teknik. Dimensionering med effektbrytare respektive säkringar kräver lite olika ingångsdata. Framförallt handlar det om att effektbrytaren...

Lyckat koncept ger stor efterfrågan från OEM/skåpbyggare

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Elektroskandia med att erbjuda ett komplett produktsortiment för skåpbyggare och andra OEM-företag. Satsningen har varit mycket lyckosam och försäljningen ökar för varje år. Ansvarig för segmentet är Mats Kensby, key account manager...

Zinkgruvan Mining effektiviserar med helhetsgrepp

Zinkgruvan Mining producerar varje år omkring 80 000 ton zink, 30 000 ton bly och 4000 ton koppar. För detta krävs dagligen ett stort antal elarbeten och installationer. Sedan ett halvår tillbaka är Elektroskandia huvudsaklig leverantör av elprodukter till Zinkgruvan....