Citytunneln – ett unikt installationsobjekt

Citytunneln – ett unikt installationsobjekt

Roger Olofsson och Peter Johansson skarvar en brandresistent elkabel i Citytunneln. I Malmö färdigställs nu Citytunneln, som kraftigt kommer att förbättra kommunikationerna mellan Malmö, övriga Skåne och Köpenhamnsregionen. Tunnelprojektet består av en 17 km lång...